SERV-rondetafel transitie naar circulaire economie - bouwsector

 

De SERV organiseerde op 11 december  2018 een rondetafel over de transitie naar circulaire economie met de bouwsector.

Deze rondetafel past in het traject van de SERV om te komen tot beleidsaanbevelingen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

Eerder publiceerde de SERV een startnota over circulaire economie. De SERV bracht ook de barrières voor een circulaire economie in kaart. Op 27 juni vond een eerste rondetafel plaats met de sectoren: technologie & maakindustrie, textiel & houtbewerking en chemle & lifesciences (zie verslag). Op 25 september volgde een tweede rondetafel met de recyclagesector (zie verslag) en op 12 november een derde rondetafel met de sectoren landbouw-voeding-distributie (zie verslag).

De vertegenwoordigers van werkgevers en vakbonden gingen in op twee hoofdvragen:

  • Wat doen jullie concreet rond circulaire economie en waarom?
  • Wat zijn jullie noden of verwachtingen t.a.v. de overheid en het interprofessioneel sociaal overleg in de SERV?

De rondetafel werd voorgezeten door Annick Lamote.
Voor bijkomende vragen of reacties kunt u contact opnemen met alamote@serv.be  (02 209 01 02).