SERV-rondetafel ‘e-inclusie’

De SERV organiseerde op 22 januari 2019 een rondetafel over e-inclusie.

Deze rondetafel past in het traject van de SERV om te komen tot concrete beleidsaanbevelingen voor de Vlaamse overheid om werk te maken van e-inclusieve digitalisering.

In elk domein van het leven wordt digitalisering belangrijker. Daarom moeten we fors inzetten op e-inclusie. De aan- of afwezigheid van kennis van digitale media wordt een nieuwe breuklijn.

Deze rondetafel maakt deel uit van een breder traject binnen de SERV over de gevolgen van de digitalisering en robotisering op de Vlaamse economie en arbeidsmarkt. In dat kader publiceerde de SERV in 2018 een omvattende visienota en  een reeks aanbevelingen en acties. In de visienota en de bijhorende beleidsaanbevelingen vraagt de SERV aan de Vlaamse beleidsmakers onder andere om een volwaardig e-inclusiebeleid te ontwikkelen en maatregelen te nemen om voor alle burgers en ondernemers de digitale toegang in de praktijk te realiseren. De SERV stelde immers vast dat er op het terrein al heel wat werk verricht wordt, maar tegelijk ook dat er op al die vlakken ook nog heel wat werk te verrichten valt vooraleer we van een e-inclusieve dienstverlening, - beleid en - samenleving kunnen spreken.

In de rondetafel werden antwoorden gezocht op drie hoofdvragen:

  • Welke relevante aspecten van e-inclusie kunnen we identificeren?
  • Uit welke bouwblokken is een e-inclusief beleid opgebouwd?
  • Wat is de taak van de Vlaamse overheid bij het voorbereiden of voeren van een e-inclusief beleid?

De rondetafel werd voorgezeten door Kristel Bogaerts en Peter Van Humbeeck.
Voor bijkomende vragen of reacties kunt u contact opnemen met Kristel Bogaerts (02 209 01 98).