SERV-academie Zit je vast? Maak het complexer! Waarom samenwerken in netwerken nuttig kan zijn

​Op 28 oktober 2019 organiseerde de SERV samen het departement Kanselarij en Bestuur een SERV-academie over de aanpak van complexe beleidsvraagstukken via samenwerking in netwerken.

Prof. Geert Teisman van de Erasmusuniversiteit Rotterdam was de keynote spreker. Hij toonde in zijn presentatie aan waarom de klassieke beleidsaanpak vaak niet of onvoldoende leidt tot het gewenste resultaat of te weinig ruimte laat voor creatieve oplossingen. Hij illustreerde hoe we door samen te werken in netwerken tot betere resultaten kunnen komen.

Om het concreter te maken volgden twee cases uit Vlaanderen: Water-Land-Schap en Iedereen Verdient Vakantie. 

  • Griet Celen lichtte de werking van Water-Land-Schap toe en legde de link met de theorie van prof. Teisman. Vertegenwoordigers van Boerenbond getuigden hoe zij de samenwerking ervaren bij de concrete projecten van Water-Land-Schap. 
  • Marianne Schapmans gaf toelichting bij het netwerk Iedereen Verdient Vakantie. Daarna volgde een getuigenis van Vayamundo, één van de vele partners uit het netwerk. 

Na de presentaties volgden groepsdiscussies om te reflecteren over wat samenwerken in netwerken in de praktijk zou kunnen betekenen voor de Vlaamse overheid. Dit gebeurde aan de hand van enkele passages over concrete beleidsuitdagingen uit het nieuwe Vlaams regeerakkoord. 

Teisman
Celen

 

Schapmans
groepdiscussies 1

 

Groepsdiscussies 2
Groepsdiscussies 3