SERV-academie - 27 mei 2020

Waterschaarste aanpakken via efficiënt en circulair watergebruik

De zomer van 2020 kondigt zich aan als de vierde droge zomer op rij. De klimaatverandering laat zich op die manier expliciet voelen en drukt ons met de neus op de feiten. Vlaanderen scoort slecht voor waterbeschikbaarheid en de droogte zet dit probleem op scherp. We kunnen ons dus maar beter goed voorbereiden om watertekorten en beperkingen in de watertoevoer in de zomer te vermijden.

Eén van de belangrijke hefbomen in het waterschaarstebeleid is zorgen dat de watervraag daalt. Dit kan door spaarzamer om te gaan met water en meer water te hergebruiken door toepassing van circulaire principes. Dit was de focus van deze SERV-academie die werd ingeleid door SERV-voorzitter Danny Van Assche en Annick Lamote (studiedienst SERV ).

Bernard De Potter, administrateur-generaal van de VMM en voorzitter van de Droogtecommissie, lichtte het beleid inzake droogte en waterschaarste toe en overliep een aantal concrete initiatieven.

Hans Goossens, CEO van De Watergroep, schetste de uitdagingen en opportuniteiten voor de drinkwatersector. Voor een klimaatrobuust systeem is het belangrijk om in te spelen op diversiteit van waterbronnen, op innovatieve opslag en op hergebruik en water-op-maat.

Eén van de kernboodschappen van deze beide sprekers is dat het vermijden van waterschaarste een gedeelde verantwoordelijkheid is van iedereen en dat samenwerking cruciaal is.

De volgende twee sprekers illustreerden hoe bedrijven hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen en hoe ze concreet aanzienlijke waterbesparingen realiseerden en hier in de toekomst zullen blijven op inzetten.  

Jef Wittouck van Christeyns – producent van detergenten en chemicaliën uit Gent - getuigde hoe zijn bedrijf inzet op waterbesparing op de eigen productiesite en hoe het via procesinnovatie ook producten ontwikkelt die leiden tot grote waterbesparingen bij klanten zoals wasserijen. Christeyns heeft ook een duurzame romance met de nieuwe woonwijk De dokken waarmee het warmte- en afvalwaterstromen uitwisselt. Via circulair watergebruik zal Christeyns op de site in Gent in 2021-22 80% water besparen.  

Alain De Laet en Filip De Volder van Brouwerij Huyghe (Delirium Tremens, Averbode, Export) vertelden hoe de brouwerij inzet op waterbesparing en hergebruik. Op tien jaar tijd daalde het waterverbruik per liter bier van 8,5 naar 3,2 liter en het bedrijf wil nog verder gaan. Brouwerij Huyghe is ook trekker van de Green Deal die de Vlaamse overheid vorig jaar afsloot met de brouwerijsector en die sterk inzet op waterbesparing.

 

Programma

Verwelkoming en situering – Danny Van Assche (voorzitter SERV)

Sociaal-economisch belang van water
Annick Lamote (studiedienst SERV)

Beleid inzake waterschaarste en droogte
Bernard De Potter (administrateur-generaal VMM)

Uitdagingen en opportuniteiten voor de drinkwatersector
Hans Goossens (CEO De Watergroep)

Inspirerende voorbeelden:

  • Circulair watergebruik, symbiose tussen bedrijf en woonwijk
    Jef Wittouck (managing director Christeyns)
  • Green Deal zet brouwerijen aan tot waterbesparing
    Alain De Laet (CEO Brouwerij Huyghe)