SERV-academie Sociale dialoog en AI op de werkvloer

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen organiseerde een SERV-academie over sociale dialoog als hefboom voor de adoptie van digitale technologieën en artificiële intelligentie (AI) op de werkvloer.

AI is één van de meest beloftevolle maar ook controversiële, domeinen in de wereld van digitale technologieën. Het heeft het potentieel om alle sectoren en vormen van economische activiteit te transformeren. Digitale technologieën en AI in het bijzonder bieden heel wat mogelijkheden die de volledige samenleving en de economie ten goede komen. Tegelijk brengen zij nieuwe uitdagingen met zich mee – onder meer voor de toekomst van werk – en stellen er zich juridische en ethische vragen.

Die tweespalt zet zich ook door op de werkvloer. Digitale systemen kunnen de efficiëntie van productie- en andere bedrijfsprocessen ten goede komen, arbeid meer werkbaar maken en ingeschakeld worden met het oog op de welzijnsbeleving van werknemers. Zij kunnen echter ook de druk en de stress verhogen, de grenzen van de privacy aftasten en de beslissings- en onderhandelingsvrijheid inperken.

Steeds luider klinkt de roep naar een human centered benadering van digitale technologieën en naar een ethische en waardegedreven begeleiding op de werkvloer. De aanname van, de omgang met en de mogelijkheden van digitale technologieën en AI op de werkvloer kunnen worden bevorderd als we de dialoog aangaan over zowel de positieve als de negatieve effecten. We moeten daarbij rekening houden met de technologie in kwestie en de specifieke context.

Deze SERV-academie verkende de kracht van de (sociale) dialoog om de aanvaarding en omgang met digitale technologieën en AI op de werkvloer te faciliteren.

14 juni 2022, 09:30 - 14 juni 2022, 14:00