SERV-academie Gemeentefusies en regiovorming

Online debat op 29 oktober 2020 van 15 tot 17 u

De beste weg naar een sterk lokaal bestuur?

De Vlaamse Regering ziet de lokale besturen als ‘eerste bestuursniveau’ in Vlaanderen. Om de bestuurskracht te versterken, wil Vlaanderen inzetten op vrijwillige fusies en regiovorming omdat heel wat lokale beleidsuitdagingen zich niet laten vangen binnen de bestuurlijke grenzen van één lokaal bestuur.

De Vlaamse sociale partners erkennen het belang van lokale besturen voor het sociaal-economisch beleid in Vlaanderen. De coronacrisis heeft dit eens te meer onder de aandacht gebracht. In een recent advies ‘Kiezen voor meer gelaagde lokale bestuurskracht’ vraagt de SERV echter aandacht voor belangrijke randvoorwaarden bij deze bestuurlijke evoluties.

Tijdens dit online debat lichtten de SERV en de minister van Binnenlands Bestuur hun visie toe. Ook enkele bevoorrechte sprekers over de thema’s lokale bestuurskracht, gemeentelijke fusies en regiovorming kwamen aan het woord.

Programma

Verwelkoming en situering - Danny Van Assche, voorzitter SERV

Het nieuwe ondersteuningskader gemeentelijke fusies en de visie op regiovorming - Bart Somers, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur

Toelichting SERV-advies Kiezen voor meer gelaagde bestuurskracht - Eva Platteau, studiedienst SERV

Reflecties en debat met:

  • Lodewijk De Witte (voormalig gouverneur Vlaams-Brabant)
  • Bert Maertens (burgemeester Izegem) (verontschuldigd)
  • Myriam Parys (algemeen directeur Diest)
  • Lode Ceyssens (burgemeester fusiegemeente Oudsbergen)