SERV-academie Ethische aspecten van artificiële intelligentie en digitalisering

Woensdag 11 december 2019

Overheden en bedrijven maken steeds meer gebruik van nieuwe digitale technologieën zoals artificiële intelligentie (AI), big data en blockchain. De mogelijke toepassingen lijken eindeloos en veelbelovend, maar wat met de ethische en maatschappelijke kant van de zaak? Welke impact heeft de op het eerste zicht neutrale digitale technologie op onze interacties? In hoeverre laten we digitale technologie toe in ons dagelijks leven? Wat met de veiligheid, privacy, gelijkheid, gezondheid, waardigheid, autonomie, eigendom (van data), aansprakelijkheid …?

Het in kaart brengen van de ethische risico’s van digitale technologie is één zaak. Een andere zaak is hoe we hiermee omgaan. De Europese Commissie stelde onlangs een ethische code op voor betrouwbare AI-systemen. Dit kader is bruikbaar in diverse sectoren om aan zelfregulering te doen. Daarnaast zijn er ook andere mogelijkheden en bestaande praktijken die we op deze studievoormiddag verkenden. We lieten verschillende actoren vanuit hun invalshoek reflecteren op dit thema en met elkaar en de deelnemers in debat gaan.