Kick-off Event Sociale partners in de digitale versnelling

 

Kick-off Event Social partners on the digital fast track

Vlaanderen is werk SERV ESF - investeer in jouw toekomst Europese Unie

Op donderdag 22 en vrijdag 23 februari organiseerde de SERV het kick-off event van het ESF-project ‘sociale partners in digitale versnelling’.

Hans Maertens, voorzitter van de SERV, verwelkomde een 80-tal aanwezigen voor een boeiende studievoormiddag over digitalisering en robotisering. Onder de aanwezigen niet enkel talrijke geïnteresseerden van de Vlaamse sociale partners, de Vlaamse administratie, de academische wereld en sectororganisaties, maar ook de internationale partners in het ESF-project uit Tsjechië, Duitsland, Frankrijk en Spanje.
De voormiddag werd gestart met een toelichting van de SERV-werkzaamheden rond digitalisering door Peter Van Humbeeck en Tim Buyse van de SERV-studiedienst. Na een korte pauze ging de volle aandacht naar Robert Went, econoom bij de Nederlandse Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, voor zijn keynote rond ‘Robots, artificiële intelligentie en de toekomst van werk’.

Na afloop werden de aanwezigen uitgenodigd voor een broodjeslunch en netwerkmoment.

Voor de Vlaamse en internationale partners in het ESF-project, was deze voormiddag echter slechts een aanloop naar de meer inhoudelijke opstart van het project. Op donderdag werd de namiddag namelijk vrijgehouden voor een toelichting van de verschillende partnerorganisaties en hun lopende werkzaamheden inzake digitalisering. Aansluitend werden workshops georganiseerd om voorbereidingen te treffen voor de nog te organiseren rondetafels en studiebezoeken rond verschillende inhoudelijke thema’s (regionaal economisch beleid; arbeidsmarkt, competenties en skills; sociaal overleg). In de komende weken wordt het programma vastgelegd voor de eerste rondetafel rond onderwijs en vaardigheden in Dresden (juni 2018). De dag werd afgesloten met een netwerkdiner te Brussel.

Tijdens de tweede dag van het kick-off event was een bezoek gepland aan Janssen Pharmaceutica. In een toelichting voor de partners van het ESF-project, en in aanwezigheid van de werknemersvertegenwoordigers van Janssen.