Investeren in werkbaar werk loont

Op dinsdag 11 juni 2024 organiseerden de intersectorale werking van de SERV in samenwerking met de sectorfondsen en de Stichting Innovatie & Arbeid een webinar over hoe je als onderneming kan investeren in werkbaar werk. 
De 176 deelnemers ontvingen eerst een overzicht van de situatie van de werkbaarheid van de jobs in Vlaanderen. Claudia Vigna en Tom Seymoens van de SERV|Stichting Innovatie & Arbeid belichtten in hun presentatie de impact van werkbare jobs op verloop, ziekteverzuim en de ingeschatte haalbaarheid om tot de pensioensleeftijd aan de slag te blijven. Vervolgens presenteerden ze hoe zes kenmerken van de arbeidssituatie een invloed uitoefenen op de vier werkbaarheidsindicatoren.
Na deze plenaire introductie werden de deelnemers tweemaal ingedeeld in een break-outsessie. Hierin werden ze geïnspireerd door ondernemingen die zelf reeds initiatieven hebben opgezet rond werkbaar werk. Hiernaast was er telkens ruimte voor onderlinge uitwisseling en kennisdeling.

  • MULTIOBUS vertelde hoe het via een systeem van zelfroostering de autonomie van werknemers verhoogt en hoe invloed heeft op de werkdruk.
  • Bouts onthulde hoe het de noden van hun werknemers in kaart brengt en hoe dit in het verleden reeds heeft geleid tot betere werkomstandigheden en een verlaging van de werkdruk.
  • Vetex presenteerde hoe je via aanpassingen in de arbeidsorganisatie de autonomie en taakvariatie bij medewerkers kan verbreden en waarom dit een positief effect heeft op de kwaliteit van het werk.
  • In de sessie van Ondo vzw lag de nadruk op hoe het via intervisie en coaching de emotionele belasting van hun medewerkers mediëren.
  • EEG ging dieper in op hun planmatige aanpak van de fysieke belasting van medewerkers via een inventarisatie van de huidige situatie en een dynamisch risicobeheer.
  • Tot slot vertelde Howden Maintenance Partners uit over hun trainingstraject voor medewerkers zodat zij leiderschapsvaardigheden kunnen aanscherpen.

De opnames en gebruikte presentaties vind je bovenaan terug.

11 juni 2024, 13:30 - 11 juni 2024, 15:00