Inspiratiesessie ‘digitalisering en sociaal overleg’: uitdagingen voor Vlaanderen

Op donderdag 13 februari organiseerde de SERV een inspiratiesessie rond digitalisering en de rol van het sociaal overleg. We brachten Vlaamse beleidsmakers, stakeholders en sociale partners samen om na te denken over toekomstige beleidsinitiatieven. De focus lag onder andere op de nieuwe vormen van werk, de veranderende rol van sociale dialoog en de impact op gendergelijkheid. Deze sessie werd georganiseerd in samenwerking met de Vrouwenraad.

logo's organisatoren SERV Vrouwenraad ESF Europese Unie Vlaanderen