Werkgeversevent

Inclusie op de werkvloer anders bekeken

Meer dan tachtig deelnemers zakten vorige donderdag 8 februari 2024 af naar Lineas in de haven van Antwerpen. Ze kwamen er via getuigenissen en onderzoeksresultaten meer te weten over hoe van een diverse werkvloer ook een inclusieve werkvloer te maken.

Na een warm welkom door SERV-voorzitter Danny Van Assche en country manager Jeroen Vermaelen van Lineas, deelde niemand minder dan de CEO van Google Belgium Thierry Geerts zijn ervaringen met diversiteit en inclusie op de werkvloer. Hij had het o.a. over een studie die Google en BCG in 2022 uitbrachten op basis van een bevraging over inclusie en diversiteit bij Belgische ondernemingen. De resultaten tonen aan dat er nog werk aan de winkel is maar Geerts benadrukte de noodzaak van een positieve benadering.

Vervolgens stelden Fatima Yassir en Hendrik Delagrange van de SERV|Stichting Innovatie & Arbeid twee onderzoeken voor met een warm pleidooi om ondernemingen te ondersteunen in hun inclusief werkgeverschap en in het anders organiseren. Ondernemingen hebben met de huidige arbeidskrapte meer nood aan een versterkt leer– en aanpassingsvermogen om zaken anders te durven aanpakken en totdat het werkt.

Tot slot vertelden Leen Laes en Gunter Van Rompaey hoe Lineas al jaren inzet op diversiteit en inclusie. Het bedrijf heeft zich door de jaren heen stelselmatig weten aanpassen en verbeteren binnen een veranderende economie en arbeidsmarkt. Het management werkt in tandem met de werknemersvertegenwoordigers op de werkvloer en rekent zo op een stevig intern draagvlak. De aanwezigen waren sterk onder de indruk van deze strategische en structurele (data)aanpak.

Een walking dinner sloot het event smaakvol af. Het werd verzorgd door een maatwerkbedrijf dat mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt toelaat om geleidelijk naar het gewone arbeidscircuit door te stromen.

Verdiep je verder in diversiteit en inclusie met deze leestips:

 

 

8 februari 2024, 17:00 - 8 februari 2024, 20:00