Herbeleef het SERV-event Shaping the digital future

Vlaanderen in digitale versnelling

Op donderdag 3 oktober 2019 vond het SERV-colloquium ‘Shaping the digital future – sociaal overleg en de toekomst van werk, vaardigheden en ondernemen’ plaats.

SERV-event Shaping the digital future - overzicht zaal
SERV-event Shaping the digital future - inkom zaal

Bekijk alle foto's

SERV-administrateur-generaal Pieter Kerremans verwelkomde de aanwezigen en situeerde het event binnen de SERV-werkzaamheden rond digitalisering. Hij verwees daarbij ook naar het ESF-project ‘Sociale partners in digitale versnelling’ dat mee aan de basis lag voor dit event.

Meer dan 100 aanwezigen uit de beleids-, academische en ondernemingswereld luisterden naar hoe Saskia Van Uffelen (Digital Champion België en GFI Corporate VP Benelux) de Vlaamse Regering, de sociale partners en alle andere actoren opriep om gecoördineerd samen te werken om zo de digitale transformatie te versnellen.

Na deze boeiende keynote speech werden de internationale gasten aan het woord gelaten. De SERV kon daarbij rekenen op de inbreng van Irene Mandl (Eurofound), Franca Salis-Madinier (EESC), Carine Van Oosteren (SER Nederland), Ricardo Miralles Mayor (SER Valencia) en Michel-Louis Prost (CESER Auvergne-Rhône-Alpes).

Het paneldebat werd gevoed door filmpjes met inspirerende getuigenissen van Sonia Pypaert (The Baby’s Corner), Martijn Joris (Twikit), Thierry Burki (Bilfinger ROB), Caroline Segers (ABVV Daikin), Roel Hensmans (Continental), Steven Steyaert (ABVV-BTB), Bart Decloedt (Mariasteen) en Karolien Lenaerts (HIVA).

Tot slot gingen SERV-voorzitter Caroline Copers (ABVV) en SERV-ondervoorzitter Danny Van Assche (UNIZO) in gesprek over waarom sociaal overleg een blijvende meerwaarde biedt voor het beleid. Eensgezind werd gesteld dat akkoorden onder sociale partners sterker blijven dan opgelegde politieke beslissingen omdat echte, gedragen oplossingen voor maatschappelijke problemen slechts ontstaan als vakbonden en werkgevers mee aan tafel zitten.

schematische voorstelling Shaping the digital future