Gezond Opgroeien, wonen en werken

Op dinsdag 23 april 2024 verwelkomt de SERV-Commissie Vlaamse Sociale Bescherming van 12 u. tot 13.30 u. Arnold Devreese en Arend Odé (SER Nederland). 

Omdat gezondheidsbevorderend beleid veel breder gaat dan enkel zorgbeleid wordt deze toelichting breder opengesteld. Arbeidsmarktbeleid, sociaal beleid, onderwijs, huisvesting en klimaatbeleid hebben ook impact op de gezondheid van mensen. En het omgekeerde geldt uiteraard ook. 

Het SER-advies Gezond opgroeien, wonen en werken (2023) pleit voor een brede, structurele gezondheidsaanpak met als doel de gezondheid van iedereen te verbeteren en de gezondheidskloof te verkleinen. De SER adviseert het beleid zich vooral te richten op het wegnemen van maatschappelijke oorzaken van gezondheidsrisico’s én op het verbeteren van de gezondheid van iedereen, met extra aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. 

“Hoewel preventie niet per se tot lagere zorgkosten leidt, is het belangrijk om naar het brede plaatje te kijken. Door in te zetten op gezondheidsverbetering neemt de arbeidsparticipatie toe, daalt het ziekteverzuim, stijgt de arbeidsproductiviteit en neemt ook de energie voor onbetaalde arbeid zoals mantelzorg en vrijwilligerswerk toe. En dan hebben we het nog niet eens over meer levensvreugde! Voor de meeste mensen is gezondheid het belangrijkste wat ze hebben. Gezondheidswinst draagt bij aan brede welvaart.” Marieke Knoef (kroonlid bij de SER en voorzitter van de (ad hoc) SER-commissie Sociaal Economische Gezondheidsverschillen, decaan van de Tilburg School of Economics and Management en hoogleraar Economie aan Tilburg University) 

Benieuwd naar hun analyse en aanbevelingen? Schrijf je dan in.
Dit is een fysieke bijeenkomst. Er worden broodjes voorzien.

Statusbericht

Sorry, je kan niet meer inschrijven voor dit evenement.

23 april 2024, 12:00 - 23 april 2024, 13:30