Nieuwe legislatuur
  2019-2024

  Vlaanderen staat voor heel wat uitdagingen. De Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties willen als vertegenwoordigers van meer dan 150 000 Vlaamse bedrijven, organisaties en zelfstandigen en 2 miljoen werknemers, werkzoekenden en hun gezinnen in dialoog met de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement het voortouw nemen om de nodige veranderingen te versnellen en in goede banen te leiden. Zo kunnen we samen zorgen voor meer welvaart, duurzaamheid en welzijn voor iedereen.

  In de prioriteitennota brengen we de grote uitdagingen in kaart die wij voor Vlaanderen zien en de aanbevelingen die wij formuleren. De drie belangrijkste uitdagingen zijn:

  • een toekomstgerichte economie en infrastructuur met aanbevelingen over economie, digitalisering, infrastructuur, klimaat, energie, mobiliteit ...
  • een wendbare en inclusieve samenleving met aanbevelingen over arbeidsmarkt, levenslang leren, diversiteit, onderwijs, sociale economie, welzijn, armoede ...
  • een slagkrachtige en financieel gezonde overheid met aanbevelingen over beleid, bestuur, digitale overheid, e-inclusie, slimme steden, begroting, fiscaliteit ...

  Omdat de krapte op de arbeidsmarkt en de competentiemismatch op de arbeidsmarkt prangend zijn, onderhandelden de sociale partners over een akkoord op Vlaams niveau. Het resultaat vind je in het akkoord 'Iedereen aan boord' waarin de sociale partners een twintigtal voorstellen doen om iedereen aan boord te halen en duurzaam aan boord te houden.

  Aanvullend is er ook een prioriteitennota over economische migratie, een evaluatie van het begrotingsbeleid 2015-2019 met aanbevelingen voor het toekomstige begrotingsbeleid en een rapport over de uitdagingen voor het klimaat- en energiebeleid.

  Prioriteitennota
  2019-2024

  Iedereen
  aan boord

  Prioriteitennota
  Economische Migratie

  2019-2024

  Evaluatie begrotingsbeleid
  2015-2019

  Elementen voor een gesublimeerd klimaat- en energiebeleid
  2019-2024