De doelstelling van het Pact 2020 blijft het uitgangspunt van het toekomstig arbeidsmarkt- en loopbaanbeleid: meer mensen aan de slag, in gemiddeld langere loopbanen en meer werkbare jobs. Dit impliceert een hogere werkzaamheids- en werkbaarheidsgraad. Met deze doelstelling als kader, formuleert de commissie Arbeidsmarkt zijn adviezen en inbreng voor het overleg binnen VESOC.

    Het thema werk wordt op de eerste plaats behandeld in de commissie Arbeidsmarkt. Deze commissie buigt zich over de verschillende subthema’s binnen het domein werk, waaronder overgang onderwijs-arbeidsmarkt, activering, competentie- en loopbaanbeleid, werkbaarheid, doelgroepenbeleid, sociale economie, dienstencheques, economische migratie, sectorconvenants, diversiteit ... Bijzondere aandacht gaat uit naar de bevoegdheden die overkomen in het kader van de zesde staatshervorming. Bepaalde subthema’s van werk komen daarnaast ook aan bod binnen de Commissie Diversiteit, de Commissie Sociale Economie, de Stichting Innovatie & Arbeid, de SERV-commissie Onderwijs en de VESOC-werkgroep.