Open visie op de wereld

  De Vlaamse sociale partners zijn begaan met wat zich buiten Vlaanderen afspeelt. Beslissingen in internationale fora hebben een impact op de sociaal-economische omgeving in Vlaanderen. Vooral de Europese Unie beïnvloedt de Vlaamse regelgeving en het economisch beleid. Vlaanderen wordt betrokken bij Europese en internationale afspraken en voert een eigen buitenlands beleid. Vlaanderen is een partner bij Europese en internationale afspraken en voert een eigen internationaal beleid.

  Maar de SERV doet meer en is een actieve internationale partner. Zo treedt de SERV op als technische partner bij de opleidingen van de IAO rond sociaal overleg. De SERV is ook partner bij Europese samenwerkingsprojecten en ontvangt internationale delegaties. De landen uit het Zuiden zijn voor de SERV prioritaire partnerlanden samen met de landen van Oost- en Centraal Europa. In zijn internationale werking verliest de SERV de Noord-Zuid-problematiek niet uit het oog en samenwerking gebeurt in alle omstandigheden op gelijke voet met de buitenlandse partners.

  De stuurgroep en cel Internationale Relaties staan in voor de uitvoering van de internationale missie van de SERV. Zij zijn actief op verschillende niveaus:

  1. Europese Unie
  2. Internationale Arbeidsorganisatie en andere internationale instellingen
  3. Internationale samenwerking en uitwisseling.
  4. Digital Fast track