Diversiteit

    Voluit voor gelijke kansen

    Vlaanderen moet blijvend inzetten op gelijke kansen en diversiteit. Personen van allochtone afkomst en personen met een arbeidshandicap zijn immers nog steeds ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt. De SERV streeft naar een evenredige arbeidsdeelname voor iedereen en neemt dit mee in zijn adviezen over werkgelegenheid en gelijke kansen.

    Daarnaast zijn de sociale partners ook vertegenwoordigd in de Commissie Diversiteit waarin ze samen met de kansengroepen aan tafel zitten. De kernopdracht van de Commissie Diversiteit  is het adviseren over de evenredige arbeidsdeelname van kansengroepen, diversiteit en gelijke behandeling.