Een competitieve, inclusieve en duurzame economie is voor de SERV een prioriteit. Een performante economie creëert immers welvaart voor Vlaanderen.

    "Vlaanderen groeit uit tot een toonaangevende, innovatiegedreven kenniseconomie met een sterk ondernemerschap en een sterke internationale oriëntatie. Het veelzijdige karakter van de Vlaamse economie en de samenhang in de Vlaamse economische structuur blijven behouden. De Vlaamse economie, kennis en werkgelegenheid worden verankerd." Met deze doelstelling uit het Pact 2020 als kader adviseert de SERV over de brede economische aspecten van het Vlaams beleid.
    Thema’s die aan bod komen zijn onder andere het stimuleren en faciliteren van ondernemerschap in al haar dimensies en levensfasen, de ‘herindustrialisatie’ van Vlaanderen, slimme specialisatie, het Vlaams economisch steuninstrumentarium, de lokale inbedding van ondernemingen en versterking van lokale markten, de vergroening en circulariteit van de economie, het ruimtelijk-economisch beleid, het sociaal-economisch streekoverleg en nog veel meer.

    Voor de SERV zijn economie en innovatie onlosmakelijk verbonden. Innovatie is cruciaal voor de oplossing van een hele reeks maatschappelijke vraagstukken nu en in de toekomst en is tegelijkertijd de belangrijkste drijver voor economische groei. Opbouw van kennisgebaseerd kapitaal (KBC), kenniscreatie en O&O&I vormen dé voedingsbodem voor verdere innovaties. Wendbaar inspelen op de wijzigende technologieomgeving en beschikken over een state-of-the-art productieapparaat zijn belangrijke voorwaarden om in 2030 bij de wereldtop te blijven, de Vlaamse kennis, productie en technologie lokaal te verankeren en een sterke industrie en maaksector te behouden. Voor de SERV omvat innovatie bovendien meer dan alleen technologische innovatie. De SERV heeft aandacht voor vernieuwing in de arbeidsorganisatie, vorming en opleiding, marktinzichten, vormgeving en engineering, strategische alliantie en netwerking, management van het menselijk kapitaal ... Deze thema’s komen ook aan bod bij de Stichting Innovatie & Arbeid.