12/12/2016

wijnhandelaar met groene schort strekt zijn hand uit naar een wijnrek

50,7% van de zelfstandige ondernemers in Vlaanderen heeft werkbaar werk. Dat blijkt uit de Vlaamse werkbaarheidsmonitor die de Stichting Innovatie & Arbeid van de SERV driejaarlijks uitvoert. Na een duidelijke stijging van de werkbaarheidsgraad in het begin van het decennium, zien we nu een stagnering. De ambities die de sociale partners en de Vlaamse Regering in het Pact 2020 formuleerden voor werkbaar werk worden zo een moeilijke opdracht.

Stichting Innovatie & Arbeid

De Stichting Innovatie & Arbeid maakt deel uit van de SERV en voert onderzoek uit in opdracht van en voor de Vlaamse sociale partners. Centraal staan sociaalwetenschappelijk onderzoek over de kwaliteit van de arbeid of werkbaar werk, personeelsbeleid en organisatieverandering en onderzoek ter ondersteuning van het SERV-overleg. De Stichting staat ook in voor de driejaarlijkse IOA-enquête bij ondernemingen en organisaties en de Werkbaarheidsmonitor bij werknemers en zelfstandigen. De valorisatie van alle onderzoeksresultaten krijgt veel aandacht.

Ook gevonden inservMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie