24/10/2016

Helga Coppen

Vandaag heeft de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Helga Coppen als nieuwe adjunct-administrateur-generaal benoemd. Zij volgt Esther Deman op die deze zomer met pensioen ging. Helga Coppen is jurist en deed de afgelopen tien jaar via verschillende functies en invalshoeken ervaring op met arbeidsmarkt- en diversiteitsbeleid. Samen met de Vlaamse sociale partners en administrateur-generaal Pieter Kerremans zal zij de SERV verder uitbouwen als expertise- en kenniscentrum van het sociaal-economisch beleid en sociaal overleg.

SERV

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) brengt de Vlaamse werkgevers en werknemers samen voor overleg en advies over heel uiteenlopende thema’s. Het uitgangspunt is steeds sociaal-economisch. De SERV geeft advies op vraag van een Vlaamse minister, het Vlaams Parlement of op eigen initiatief. Daarnaast is de SERV strategische adviesraad (SAR) voor  de beleidsthema's werk en sociale economie, economie (EWI), energie (LNE) en algemeen regeringsbeleid (KB).

Bezoek ook

MORASAR WGGCommissie Sociale EconomieVlaamse HavencommissieVlaamse LuchthavencommissieSalv

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie