29/08/2016

tekening met handen die een tablet vasthouden waarop statistieken te zien zijnDe recentste sociaal-economische kernindicatoren voor Vlaanderen tonen een voorzichtig herstel van de Vlaamse en Belgische economische bedrijvigheid in de eerste helft van 2016. Vooral de Vlaamse verwerkende nijverheid lijkt zich begin 2016 te versterken wat betreft toegevoegde waarde en tewerkstelling. Zo tekenen de bouw en industrie voor het eerst in meer dan vier jaar een lichte toename op van de werkgelegenheidscreatie. De Vlaamse werkloosheidsgraad nam begin 2016 af en het Vlaamse consumentenvertrouwen veert sinds april terug op. Toch blijft voorzichtigheid geboden. Zo blijft de internationale economische situatie onzeker, niet in het minst omwille van de Brexit. De verwachte Belgische en Vlaamse groeicijfers liggen bovendien nog steeds onder het EU-gemiddelde.

SERV

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) brengt de Vlaamse werkgevers en werknemers samen voor overleg en advies over heel uiteenlopende thema’s. Het uitgangspunt is steeds sociaal-economisch. De SERV geeft advies op vraag van een Vlaamse minister, het Vlaams Parlement of op eigen initiatief. Daarnaast is de SERV strategische adviesraad (SAR) voor  de beleidsthema's werk en sociale economie, economie (EWI), energie (LNE) en algemeen regeringsbeleid (KB).

Bezoek ook

MORASAR WGGCommissie Sociale EconomieVlaamse HavencommissieVlaamse LuchthavencommissieSalv

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie