13/05/2016

verrekijker met 2030 in de lenzen, Vlaanderen erboven en logo SERV eronderDe Vlaamse sociale partners hebben een visie en krachtlijnen voor de beleidsagenda van de komende vijftien jaar geformuleerd. Daarin nodigen zij overheid en andere actoren uit om samen te werken aan breed gedragen doelstellingen voor 2030 op goed gekozen prioritaire actieterreinen.

Karel Van Eetvelt, voorzitter SERV: “Onze samenleving en economie zullen meer dan ooit digitaal, circulair en gedeeld zijn. Dit vraagt een grote aanpassing van werkgevers, werknemers, zelfstandigen en overheden. De sociale partners moeten de ambitie hebben om deze transformatie in goede banen te leiden, de juiste oplossingen te zoeken en goede begeleiding te ontwikkelen”.

SERV

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) brengt de Vlaamse werkgevers en werknemers samen voor overleg en advies over heel uiteenlopende thema’s. Het uitgangspunt is steeds sociaal-economisch. De SERV geeft advies op vraag van een Vlaamse minister, het Vlaams Parlement of op eigen initiatief. Daarnaast is de SERV strategische adviesraad (SAR) voor  de beleidsthema's werk en sociale economie, economie (EWI), energie (LNE) en algemeen regeringsbeleid (KB).

Bezoek ook

MORASAR WGGCommissie Sociale EconomieVlaamse HavencommissieVlaamse LuchthavencommissieSalv

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie