28/01/2017

man legt hand op schouder van verpleegkundige die met haar beide handen voor het gezicht zit.In 2016 had 51% van de werknemers op de Vlaamse arbeidsmarkt een job die het kwaliteitslabel ‘werkbaar werk’ meekrijgt. Dat blijkt uit de Vlaamse werkbaarheidsmonitor die de Stichting Innovatie & Arbeid (StIA) zopas opleverde, op basis van een peiling bij 12.000 werknemers. Na een geleidelijke verbetering in het voorbije decennium, valt de werkbaarheidsgraad terug op het peil van 2004.

Ann Vermorgen, voorzitter van de SERV: “In het Pact 2020 verbonden de Vlaamse sociale partners en de Vlaamse Regering zich ertoe te streven naar een werkbaarheidsgraad van 60% in 2020. De werkbaarheidsmonitor 2016 leert ons dat dit een erg moeilijke opdracht zal worden. Vooral het toenemende aantal werknemers met werkstressklachten baart ons zorgen. Psychische vermoeidheidsproblemen zetten niet alleen een domper op werkplezier en motivatie, maar dreigen ook de achilleshiel te worden van onze ambities om meer mensen langer aan de slag te houden. Daarom engageren wij ons om een actieplan op te stellen.”

SERV

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) brengt de Vlaamse werkgevers en werknemers samen voor overleg en advies over heel uiteenlopende thema’s. Het uitgangspunt is steeds sociaal-economisch. De SERV geeft advies op vraag van een Vlaamse minister, het Vlaams Parlement of op eigen initiatief. Daarnaast is de SERV strategische adviesraad (SAR) voor  de beleidsthema's werk en sociale economie, economie (EWI), energie (LNE) en algemeen regeringsbeleid (KB).

Bezoek ook

MORASAR WGGCommissie Sociale EconomieVlaamse HavencommissieVlaamse LuchthavencommissieSalv

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie