Persberichten

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij:
- Leen Muys, lmuys@serv.be, 02 209 01 57, 0479 42 44 23
- Lander Blondeel, lblondeel@serv.be, 02 209 01 52, 0492 15 70 73

28/01/2017 - 15:36

man legt hand op schouder van verpleegkundige die met haar beide handen voor het gezicht zit.In 2016 had 51% van de werknemers op de Vlaamse arbeidsmarkt een job die het kwaliteitslabel ‘werkbaar werk’ meekrijgt. Dat blijkt uit de Vlaamse werkbaarheidsmonitor die de Stichting Innovatie & Arbeid (StIA) zopas opleverde, op basis van een peiling bij 12.000 werknemers. Na een geleidelijke verbetering in het voorbije decennium, valt de werkbaarheidsgraad terug op het peil van 2004.

Ann Vermorgen, voorzitter van de SERV: “In het Pact 2020 verbonden de Vlaamse sociale partners en de Vlaamse Regering zich ertoe te streven naar een werkbaarheidsgraad van 60% in 2020. De werkbaarheidsmonitor 2016 leert ons dat dit een erg moeilijke opdracht zal worden. Vooral het toenemende aantal werknemers met werkstressklachten baart ons zorgen. Psychische vermoeidheidsproblemen zetten niet alleen een domper op werkplezier en motivatie, maar dreigen ook de achilleshiel te worden van onze ambities om meer mensen langer aan de slag te houden. Daarom engageren wij ons om een actieplan op te stellen.”

18/01/2017 - 09:24

rekenmachine op eurobiljetten en euromuntenIn hun jaarlijkse evaluatie van de ingediende Vlaamse begroting pleiten de sociale partners binnen de SERV voor meer overheidsinvesteringen. Er ontstaat investeringsruimte omdat de begroting geen rekening meer moet houden met de negatieve impact van oude financieringsconstructies die vroeger buiten de begroting bleven. De SERV is voorstander van deze stimulans als de investeringen aan economische en maatschappelijke criteria voldoen. De Vlaamse overheidsinvesteringen zijn naar internationale normen bescheiden en zulke investeringen kunnen de economische groei positief beïnvloeden.

Ann Vermorgen, voorzitter van de SERV: “De verwachte heropleving van de economie bleef tot nu toe uit, maar we verwachten voor 2017 wel een significante groei. Dit zal een positieve impact hebben op de overheidsfinanciën, zodat ruimte voor bijkomende investeringen ontstaat.”

14/12/2016 - 14:08

Man in rolstoel zit aan bureauMensen met een beperking moeten zoveel mogelijk aan de slag op de reguliere arbeidsmarkt. Om dit te stimuleren, ondertekenden de Vlaamse Regering, de sociale partners, het Gebruikersoverleg Handicap & Arbeid en de VDAB vandaag een engagementsverklaring. De Commissie Diversiteit van de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) ijvert al lang voor een verhoogde werkzaamheidsgraad van personen met een arbeidsbeperking en voor een gelijke behandeling van deze groep. Deze engagementsverklaring is dan ook een belangrijke stap om mensen met een beperking meer perspectief te geven op werk.

12/12/2016 - 06:31

wijnhandelaar met groene schort strekt zijn hand uit naar een wijnrek

50,7% van de zelfstandige ondernemers in Vlaanderen heeft werkbaar werk. Dat blijkt uit de Vlaamse werkbaarheidsmonitor die de Stichting Innovatie & Arbeid van de SERV driejaarlijks uitvoert. Na een duidelijke stijging van de werkbaarheidsgraad in het begin van het decennium, zien we nu een stagnering. De ambities die de sociale partners en de Vlaamse Regering in het Pact 2020 formuleerden voor werkbaar werk worden zo een moeilijke opdracht.

06/12/2016 - 09:34

exemplaar van het Belgisch Staatsblad bovenop andere publicatiesDe Vlaamse regelgeving moet innovatievriendelijker en toekomstbestendiger. Veel bestaande regelgeving sluit niet langer aan bij de huidige uitdagingen en ontwikkelingen, en regelgeving aanpassen gaat traag. Dat is steeds meer een probleem. Er is een andere werkwijze en een andere vorm van regulering nodig. Dat zegt de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen in drie nieuwe adviezen over betere regelgeving.

25/11/2016 - 13:41

Zicht op klaslokaal vanachter leerkracht die zelf half in beeld zitOp 23 november bereikten de Vlaamse werkgevers en werknemers een akkoord over opleiding en vorming voor mensen in loondienst. De zesde staatshervorming geeft hen voortaan die bevoegdheid. En die grijpen ze volop aan om de voorzieningen voor vorming en opleiding waar nodig nog kwalitatiever, effectiever en efficiënter te maken. Goed nieuws voor de economie. Doorlopend bijgeschoolde werknemers zijn immers veel weerbaarder en kunnen beter mee met de nieuwste evoluties op de werkvloer. Ze zijn ook van onschatbare waarde voor hun werkgevers, waarmee ze de enorme uitdagingen op vlak van technologie, concurrentie, nieuwe klantenverwachtingen, en zoveel meer, moeten aangaan. Een win-win voor iedereen. In het zopas gesloten akkoord staan, onder meer, afspraken over de versterking van de opleidingscheques en het engagement om instrumenten als het Betaald Educatief Verlof, het Verlof Sociale Promotie, alsook de Aanmoedigingspremie bij opleidingskrediet te verfijnen. Daar bovenop geven en vragen de sociale partners meer aandacht voor nieuwe (digitale) leervormen, en de erkenning hiervan.

24/10/2016 - 11:25

Helga Coppen

Vandaag heeft de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Helga Coppen als nieuwe adjunct-administrateur-generaal benoemd. Zij volgt Esther Deman op die deze zomer met pensioen ging. Helga Coppen is jurist en deed de afgelopen tien jaar via verschillende functies en invalshoeken ervaring op met arbeidsmarkt- en diversiteitsbeleid. Samen met de Vlaamse sociale partners en administrateur-generaal Pieter Kerremans zal zij de SERV verder uitbouwen als expertise- en kenniscentrum van het sociaal-economisch beleid en sociaal overleg.

05/07/2016 - 08:37

stapel muntstukken in onstabiele toren gestapeld met andere munten ernaast op tafelDe Vlaamse Regering wil in 2017 een begroting in evenwicht indienen. De investeringen voor de Oosterweelverbinding en de ziekenhuisinfrastructuur blijven evenwel buiten de begroting. Dat vindt de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) geen goed idee. De sociale partners vragen een all-in-benadering zodat de begroting een helder en volledig beeld geeft van de werkelijke toestand. Een nominaal evenwicht in 2017 is dan wel niet langer haalbaar. De sociale partners pleiten in de plaats voor een structureel evenwicht in 2017 (= zonder eenmalige maatregelen en conjuncturele schommelingen in rekening te brengen). Om dat te halen is, met de vandaag beschikbare gegevens, een inspanning van 596,5 mln euro nodig tegenover 2016.

22/06/2016 - 12:44

drie plantjes van klein naar groot met aan de wortels een stapeltje muntstukkenVlaamse investeringsmaatschappijen zoals PMV, LRM en VPM, spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van onze economie. Ze investeren grote sommen overheidsgeld, volgens SERV-berekening voor 385 mln. aan financiële vaste activa in 2013. Daarom vinden de sociale partners in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) het vanzelfsprekend dat deze instellingen transparant en binnen een duidelijke overheidsvisie werken met focus op belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Om dat mogelijk te maken vragen de sociale partners o.a. dat de actieradius van deze investeringsmaatschappijen duidelijker omlijnd wordt, de focus op bedrijven in Vlaanderen ligt en de selectie van bestuurders gebeurt op basis van hun expertise. Tot slot stellen de sociale partners voor om een jaarlijks gedetailleerd rapport van de realisaties op te leggen, zoals ook beursgenoteerde bedrijven moeten doen.

25/05/2016 - 09:05

kleutervluchteling met dikke trui aan de hand van moeder

Werk speelt een belangrijke rol om de recente stroom vluchtelingen in Vlaanderen snel en duurzaam te integreren. Daarom vraagt de Commissie Diversiteit met vertegenwoordigers van de sociale partners en het Minderhedenforum meer flexibiliteit en pragmatisme in de begeleiding van deze nieuwkomers. Zij adviseren om de eerste periode van opvang beter te benutten, niet te wachten met loopbaanoriëntatie tot na het inburgeringstraject, meer in te zetten op Nederlands leren op de werkvloer en taalhoffelijkheid toe te passen. Het is daarbij belangrijk dat de vluchtelingen zoveel mogelijk de regie van hun integratietraject in eigen handen hebben.

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie