04/07/2014

Allochtone man aan het werkNa ruim tien jaar blijkt dat de ‘officiële’ definitie van een persoon van allochtone afkomst nog steeds niet voldoende ingeburgerd en bovendien voor interpretatie vatbaar is. Op die manier is cijfermateriaal uit allerlei onderzoeken moeilijk vergelijkbaar. Bijzonder jammer vinden de sociale partners en kansengroepen dat. Daarom schuiven ze een meer concrete definitie naar voren in de hoop zo alle overheden, beleidsdomeinen en arbeidsmarktactoren te overtuigen van het belang van een goede, eenvormige monitoring van deze doelgroep op de arbeidsmarkt. Ten slotte willen de sociale partners en de kansengroepen ook het belang benadrukken van het regelmatig in kaart brengen van de arbeidsmarktpositie van personen van allochtone afkomst.

Commissie Diversiteit

De Commissie Diversiteit bij de SERV behandelt de evenredige vertegenwoordiging van kansengroepen in het sociaal-economische leven. De sociale partners formuleren er samen met het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid en het Minderhedenforum adviezen over evenredige arbeidsdeelname, diversiteit en gelijke behandeling.

De commissie komt voort uit de akkoorden die in 2002 en 2003 gesloten werden tussen de sociale partners, de kansengroepen en de overheid, de zogenaamde Platformteksten.

In het nieuwe SERV-decreet dat op 1 januari 2009 in werking  is getreden, is de Commissie Diversiteit met haar drieledige structuur (werkgevers-, werknemers- en kansengroepenorganisaties) wettelijk verankerd.