08/12/2014

kantoorwerk allochtone afkomstDrie op vijf diensten binnen de Vlaamse overheid zetten te weinig in op diversiteit en gelijke kansen. De sociale partners en de kansengroepen betreuren dit en vinden het belangrijk dat de overheid in haar gelijke kansen- en diversiteitsbeleid focust op de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Om de resultaten hiervan in kaart te brengen is een correcte definitie van personen van allochtone afkomst cruciaal. Nu de Vlaamse Regering deze definitie wil verruimen en voortaan ook werknemers van binnen de EU15 zoals Fransen en Nederlanders wil meerekenen, vrezen de sociale partners dat het nieuwe streefcijfer van 10% werknemers van allochtone afkomst binnen de Vlaamse overheid alle relevantie verliest. Bovendien heeft deze verruiming tot gevolg dat de kansengroepen met de grootste noden binnen de Vlaamse overheid nog meer in de verdrukking zullen komen.

Commissie Diversiteit

De Commissie Diversiteit bij de SERV behandelt de evenredige vertegenwoordiging van kansengroepen in het sociaal-economische leven. De sociale partners formuleren er samen met het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid en het Minderhedenforum adviezen over evenredige arbeidsdeelname, diversiteit en gelijke behandeling.

De commissie komt voort uit de akkoorden die in 2002 en 2003 gesloten werden tussen de sociale partners, de kansengroepen en de overheid, de zogenaamde Platformteksten.

In het nieuwe SERV-decreet dat op 1 januari 2009 in werking  is getreden, is de Commissie Diversiteit met haar drieledige structuur (werkgevers-, werknemers- en kansengroepenorganisaties) wettelijk verankerd.

Ook gevonden inservMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie