28/02/2017

Twee mannen van verschillende origine werken aan een elektriciteitscabineDe sociale partners en de vertegenwoordigers van de kansengroepen vragen dat er praktijktesten voor selectie en werving bij de Vlaamse overheid worden uitgerold. De overheid heeft een voorbeeldfunctie in het bestrijden van discriminatie. Uit onderzoek van Unia blijkt dat de overheid deze functie niet waar maakt. 

Commissie Diversiteit

De Commissie Diversiteit behandelt de evenredige vertegenwoordiging van kansengroepen in het sociaal-economische leven. De sociale partners formuleren er samen met het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid en het Minderhedenforum adviezen over evenredige arbeidsdeelname, diversiteit en gelijke behandeling.

De commissie komt voort uit de akkoorden die in 2002 en 2003 gesloten werden tussen de sociale partners, de kansengroepen en de overheid, de zogenaamde Platformteksten.

In het nieuwe SERV-decreet dat op 1 januari 2009 in werking  is getreden, is de Commissie Diversiteit met haar drieledige structuur (werkgevers-, werknemers- en kansengroepenorganisaties) wettelijk verankerd.

Ook gevonden inservMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie