08/10/2014

allochtone artsenHooggeschoolde nieuwkomers zitten vaker zonder werk dan hooggeschoolden die in België geboren zijn. Vinden ze toch werk, dan zijn ze vaak overgekwalificeerd voor de job die ze doen. De sociale partners en de kansengroepen betreuren dit en vragen een betere en snellere erkenning van buitenlandse diploma’s en een gedegen loopbaanaanpak voor deze nieuwkomers.

Jo Libeer, voorzitter van de Commissie Diversiteit: “Op de Vlaamse arbeidsmarkt gaat nog heel wat talent van hooggeschoolde nieuwkomers verloren en dit terwijl de vraag naar hooggeschoold talent verder stijgt. Een degelijk competentiegericht loopbaanbeleid dat rekening houdt met de competenties en talenten van deze nieuwkomers is dan ook onontbeerlijk.”

Commissie Diversiteit

De Commissie Diversiteit bij de SERV behandelt de evenredige vertegenwoordiging van kansengroepen in het sociaal-economische leven. De sociale partners formuleren er samen met het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid en het Minderhedenforum adviezen over evenredige arbeidsdeelname, diversiteit en gelijke behandeling.

De commissie komt voort uit de akkoorden die in 2002 en 2003 gesloten werden tussen de sociale partners, de kansengroepen en de overheid, de zogenaamde Platformteksten.

In het nieuwe SERV-decreet dat op 1 januari 2009 in werking  is getreden, is de Commissie Diversiteit met haar drieledige structuur (werkgevers-, werknemers- en kansengroepenorganisaties) wettelijk verankerd.