SERV-werkprogramma 2016

2016 in rode schrijflettersDit SERV-werkprogramma 2016 biedt inzicht in de projecten en activiteiten die de SERV in 2016 op het vlak van het sociaal overleg, in zijn functies als strategische adviesraad (SAR), de advisering over het begrotingsbeleid en in het kader van zijn andere decretale opdrachten (Stichting Innovatie & Arbeid en Competent) wil verrichten. Om de link te verduidelijken met de Commissie Diversiteit en de Commissie Sociale Economie, is ook de planning van deze Commissies opgenomen.