VESOC - Werkgelegenheidsakkoord Iedereen nodig, iedereen mee

40 maatregelen voor de Vlaamse arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt is terug van nooit weggeweest. Terwijl de inflatie piekt, aanvoerketens stokken, de energieprijzen hoog blijven en het begrotingstekort van de nv België zorgwekkend is, is de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nog nooit zo pertinent geweest. Minister-president Jan Jambon en minister van Werk Jo Brouns zijn dan ook tevreden dat de Vlaamse Regering samen met de Vlaamse sociale partners (Voka, ACV, UNIZO, ACLVB, Boerenbond en Verso) in moeilijke omstandigheden erin geslaagd is om een nieuw Vlaams Werkgelegenheidsakkoord af te sluiten. Het resultaat sluit nauw aan bij het akkoord dat de Vlaamse sociale partners eind maart onderling al hadden afgesloten. Het akkoord “Iedereen nodig, Iedereen mee” moet een antwoord bieden op de vele openstaande vacatures in Vlaanderen en  versneld en versterkt toewerken naar een werkzaamheidsgraad van 80%. Er wordt de komende twee jaar ongeveer 100 miljoen euro vrijgemaakt om de genomen engagementen in het nieuw Werkgelegenheidsakkoord uit te voeren.

Het Werkgelegenheidsakkoord Iedereen nodig, Iedereen mee, bestaat uit vier grote pijlers:

  1. Uitbouw van een resultaatgericht activeringsbeleid
  2. Een doorgedreven opleiding- en loopbaanbeleid
  3. Versterkte inzet op werkbaar werk
  4. Kansen benutten van interregionale mobiliteit en arbeidsmigratie