Vormingsmateriaal over arbeid organisatie en innovatieprocessen

Vormingsmateriaal over de arbeidsmarkt en innovatie in ondernemingen en organisaties gaat over:

  • nieuwe uitdagingen op vlak van arbeidsorganisatie, personeelsbeleid en organisatieverandering, op bedrijfsniveau en in sectoren
  • opleiding en vorming waaronder formele opleiding, werkplekleren en andere vormen van competentieontwikkeling en competentiebeleid
  • werking en dynamiek van de Vlaamse arbeidsmarkt