Administrateur-generaal

 

Adjunct-administrateur-generaal

 

Afdelingshoofd

 

Onderzoeks- en valorisatieteam

arbeidsmarkt en innovatieprocessen in organisaties en ondernemingen

 

economie, innovatiebeleid en duurzaam ondernemerschap

 

werkbaar werk en langere loopbanen

 

valorisatie