Checklist Keeping Up Competence

Een checklist waarmee u kan nagaan of u kan leren terwijl u werkt.

Op basis van onderzoek over werkplekleren in zeer uiteenlopende sectoren (metaal, dienstensector, chemie, pre-press) ontwikkelden wij de checklist 'Keeping Up Competence'. In het kader van een Europees Leonardo project werd de checklist herschreven voor coaches/lijnverantwoordelijken. Met de checklist kan nagegaan worden of de samenstelling van het takenpakket ervoor kan zorgen dat werknemers permanent leren tijdens het werken.

Voor wie?

Bedrijven, coaches/lijnverantwoordelijken en personeelsverantwoordelijken die de werkposten of functies in de onderneming willen analyseren op de intrinsieke leermogelijkheden tijdens het werk.

Doelstellingen

De checklist bestaat uit drie modules die elk een bepaald facet van de functie bekijken.

  • Met module 1 kan je nagaan of de samenstelling van de functie de vaktechnische kennis en vaardigheden voldoende ondersteunt.
  • Module 2 brengt de algemene vaardigheden in kaart. Kunnen algemene vaardigheden zoals vb. communicatie regelmatig geoefend worden?
  • En module 3 ten slotte, bekijkt of er remmende factoren in de arbeidsomstandigheden zijn die weggewerkt kunnen worden.

Deze checklist is een middel om de manier waarop het werk wordt georganiseerd (de arbeidsorganisatie) te verbeteren en zo 'gewenste' leereffecten na te streven tijdens het werk.

Aanpak

Door deze vragenlijst in te vullen voor een specifieke functie, kan je de leermogelijkheden tijdens het werk analyseren en verbeteren. Op de vormingsdienst van de Stichting Innovatie & Arbeid zijn er verslagen van het gebruik van de checklist in verschillende sectoren beschikbaar .

Materiaal

Je kan het handboek Checklist Keeping Up Competence en de Checklist Keeping Up Competence - formulier  downloaden en gebruiken in uw eigen organisatie.