IN-Z laat vrouwen met een migratieachtergrond ontdekken dat werken zoveel meer biedt dan alleen maar centen

IN-Z laat vrouwen met een migratieachtergrond ontdekken dat werken zoveel meer biedt dan alleen maar centen

 

Tip van Ruth: benader vrouwen met een migratieachtergrond vindplaatsgericht en laat hen ontdekken dat werken hen ook toelaat om actief te participeren aan de samenleving.

IN-Z is een sociale onderneming en telt 1.300 medewerkers. Bijna één op drie medewerkers is een vrouw met een migratieachtergrond. Een groot deel van hen heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze groep activeren is het doel.

IN-Z start in de jaren 90 als tewerkstellingsproject gericht op langdurig werkzoekende vrouwen. “Het gaat nu veel vaker om vrouwen met een migratieachtergrond. Maar onze aanpak blijft dezelfde: als werkgever een volwaardige relatie aangaan met elke medewerker.” stelt Ruth Claes, algemeen directeur.

Een job brengt niet alleen geld in het laatje

Geld is niet de belangrijkste motivatie om te werken. Zo blijkt uit interviews met 25 vrouwelijke medewerkers met een migratieachtergrond bij IN-Z. Veel belangrijker zijn sociale contacten, een bijdrage leveren aan de samenleving en de eigen positie binnen het gezin verbeteren.

Benadruk deze positieve neveneffecten van betaalde arbeid sterker, stellen deze vrouwen. “Werk is meer dan geld verdienen.”, geeft Ruth aan, “Het geeft je een plaats in de samenleving en een identiteit. Tegelijkertijd geeft een volwaardig loon mensen ademruimte, zelfvertrouwen en waardering.”

Met een open blik, maar niet vrijblijvend

De Vlaamse arbeidsmarkt kent vandaag een grote groep inactieven die niet gekend zijn door de VDAB. Tegelijkertijd is het steeds moeilijker om vacatures in te vullen door de krapte op de arbeidsmarkt. “Door vindplaatsgericht te werken en deze vrouwen als volwaardige gesprekspartners te zien, bereiken we groepen die VDAB vandaag niet bereikt.”, stelt Ruth vast.

Tewerkstelling is het doel bij IN-Z. Aanwervingen gebeuren met een open blik en zo weinig mogelijk voorwaarden. Ruth: “Op die manier geven we de boodschap we geloven in jou. Dat geeft hen vertrouwen en zelfwaarde. Tegelijkertijd is het niet vrijblijvend. Het gaat immers om een werkrelatie en daarbij horen verantwoordelijkheden langs beide kanten.”

Werk is vooral een manier om Nederlands te leren

De meeste anderstalige medewerksters volgen een cursus Nederlands. Toch hebben ze niet het gevoel vlot Nederlands te spreken. Ruth: “Mijn ervaring leert dat een schoolse aanpak vaak niet werkt om het Nederlands onder de knie te krijgen. Een taal leer je vooral door veel te spreken met anderen die de taal machtig zijn. Werk biedt daar alle kansen toe: je kan spreken met je leidinggevende en collega’s en met de klanten.”

Bij IN-Z speelt taal geen rol bij aanwerving. Het taalbeleid gaat verder. Om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat iedereen alle basisinformatie over de eigen job goed begrijpt, gebruikt IN-Z een app zodat die informatie in de moedertaal beschikbaar is. “Meertaligheid is ook een waardevol talent dat we inzetten.”, vertelt Ruth, “Bijvoorbeeld om binnen de kinder- en ouderwerkingen contact te maken met moeilijk bereikbare gezinnen met dezelfde moedertaal.”

Soms zorgt de aanpak ook voor weerstand op de werkvloer. Zoals bij de aanwerving van een Oekraïense boekhoudster die enkel een woordje Engels sprak. Ruth: “Dan is sensibiliseren nodig. En gewoon durven doen en proberen. Het loopt goed, onze Oekraïense boekhoudster heeft in sneltempo Nederlands geleerd.”

Nultolerantie en dialoog bij racisme en discriminatie

Racisme en discriminatie is nog steeds aanwezig in onze samenleving, ook vanuit klanten of op de werkplek. IN-Z tolereert discriminatie niet en kiest voor dialoog. Ruth is daar duidelijk over: “We sluiten daarover geen compromissen. De emotionele veiligheid van onze medewerkers staat voorop. We gaan wel het gesprek aan met de klanten en kijken waar we kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld door een huisbezoek om samen te kijken hoe we het talige aanpakken.”

Met handleidingen, interne vormingen en gesprekken ondersteunt IN-Z medewerkers om hiermee om te gaan. Ook om te durven handelen is dat belangrijk.

 

 

We zien niet alleen weinig vrouwelijke nieuwkomers op de arbeidsmarkt. Ook meisjes en vrouwen met een migratieachtergrond hebben vaak geen job, of ze nu al lang in België wonen of hier geboren zijn. Hun talenten zichtbaar maken en inzetten vraagt acties op verschillende domeinen. Dat kan een snelle positieve werkervaring zijn voor nieuwkomers en/of een laagdrempelige en betaalbare kinderopvang. Maar ook onderwijs is cruciaal. Door alle jongeren en in het bijzonder meisjes met een migratieachtergrond een volwaardig onderwijsperspectief te geven, stomen we hen klaar voor de arbeidsmarkt en de samenleving.

Justine Scholiers, ACLVB

Meer weten?

Laaggeschoolde vrouwen met een migratieachtergrond zijn bijzonder weinig aanwezig op de Vlaamse arbeidsmarkt. Zo loopt Vlaanderen een groot arbeidspotentieel mis. In dit advies pleit de commissie voor een effectieve en kwaliteitsvolle oriëntering van deze groep naar de arbeidsmarkt. Gezien het om een eerder jonge groep gaat en meisjes met een migratieachtergrond een moeilijkere start kennen in het onderwijs is ook de preventieve rol van het onderwijs daarin belangrijk.
Advies laaggeschoolde vrouwen met een migratieachtergrond

 

Tijdens een open raad op 14 december 2018 stond de aanbeveling centraal om meer outreachend en vindplaatsgericht te werken ten aanzien van aanpak laaggeschoolde vrouwen met een migratieachtergrond. Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden en een panelgesprek gingen we dieper in op de vraag hoe dat kan.
Open raad: Hoe een outreachende aanpak laaggeschoolde vrouwen met een migratie-achtergrond begeleidt naar werk

 

In het boek INcluZed maakt IN-Z, samen met onderzoekers van UCLL, de ervaringen en verhalen van deze vrouwen zichtbaar. Het boek vormt daarmee een mooie aanvulling op het advies van de Commissie Diversiteit.