Wilms bewijst dat diversiteit op de werkvloer rendeert

Wilms bewijst dat diversiteit op de werkvloer rendeert

 

Tip van Tina en Jill: kansen geven en investeren in mensen met een minder voor de hand liggend profiel loont. Het zorgt voor gelukkige en gemotiveerde medewerkers die loyaal zijn aan de onderneming tot aan hun pensioen.

Wilms, een familiebedrijf uit de Kempen, maakt rolluiken, zonnewering en ventilatieoplossingen. Samen met hun 200 werknemers noemen ze zichzelf ook wel ‘schaduwmeesters’. In hun werking besteden ze aandacht aan preventie en tewerkstellingskansen voor personen met een arbeidsbeperking. Mét resultaat voor de hele onderneming.

Een meerwaarde voor de hele onderneming

Na een zeer geslaagde stage wierf Wilms tien jaar geleden een eerste medewerker met autisme aan. “Toen is het beginnen dagen dat kansen geven aan mensen met een arbeidsbeperking ook voor onze onderneming een grote meerwaarde kan zijn“ stelt Tina, HR-Manager.

Intussen schreef Wilms al veel mooie verhalen met medewerkers met verschillende kwetsbaarheden, gaande van suikerziekte tot een burn-out. “Het zijn stuk voor stuk gemotiveerde medewerkers die sterk presteren”, vertelt Tina, “Bovendien zorgt deze diversiteit voor meer begrip en duidelijkere communicatie in de hele organisatie.” Wilms doet het goed in een sector die vandaag klappen krijgt. “Dat komt omdat wij kunnen rekenen op een veerkrachtig en loyaal team” stelt Tina.

Jill was lange tijd werkzoekend na een burn-out toen ze bij Wilms terecht kwam: “Sinds ik hier aan de slag ben, voel ik een grote loyaliteit en dankbaarheid. Bij Wilms kan ik eindelijk mezelf zijn en wordt er geïnvesteerd in de veerkracht van medewerkers. Ik wil het echt goed doen, voor mezelf én voor de firma”.

Werkgevers staan er niet alleen voor

Het is belangrijk dat werkgevers weten dat ze zich hierin kunnen laten begeleiden, en dat dit bovendien gratis is. Verder is het aangewezen dat een begeleider het DNA van de organisatie begrijpt. “Je kan van personen zonder veerkracht niet verwachten dat ze op veel plaatsen gaan solliciteren. Een begeleider kan dus best op voorhand de organisatiecultuur al kennen en inschatten of er een match mogelijk is”, aldus Tina. “Wij hebben onze klik gevonden met Synkroon, maar er zijn nog veel andere organisaties die ondersteuning kunnen bieden”.

Manco’s en drempels verder wegwerken

Het vinden van die ondersteuning is vandaag nog een belangrijk manco. “Ik zie goede wil bij veel werkgevers maar vaak zijn ze onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden”, zegt Tina. “Die informatieronde is heel belangrijk. Daarom willen wij ons verhaal brengen. Door onze ervaringen te delen, willen we andere werkgevers inspireren en zaken bespreekbaar maken”.

Ook de persoon zelf vindt vaak moeilijk de weg (terug) naar werk. “Na een tijd wou ik echt opnieuw aan de slag. Ik wist echter niet wat mogelijk was of waar ik terecht kon.” verduidelijkt Jill. “Tegelijkertijd moest ik bij het ziekenfonds telkens opnieuw verantwoording afleggen en zorgen dat mijn administratie bleef kloppen”.

Die complexe en dwingende regelgeving is een tweede belangrijke drempel. “Het is frustrerend dat wij onze medewerkers daar niet beter in kunnen begeleiden”, besluit Tina. “Het liefst zouden wij samen met alle betrokken actoren bekijken wat wél nog mogelijk is en hoe de werkvloer of job kan worden aangepast, zodat iedereen er beter van wordt”.

Preventie is een belangrijke sleutel

Tot slot geloven ze bij Wilms sterk in preventie. “We willen onze medewerkers natuurlijk gezond houden”, stelt Tina. Om dat te ondersteunen hebben ze onder andere twee burn-outcoaches en een werkgroep van medewerkers met een passie voor gezondheid. “Deze groep krijgt een budget en de ruimte om binnen de arbeidsuren allerlei initiatieven op te zetten rond fysieke en mentale gezondheid”, vertelt Tina. “Dit is een grote meerwaarde. Toch kost het ons management geen energie. Alles wordt gedragen door medewerkers die dit graag doen en goed kunnen”.

 

 

Alle werkgevers hebben de opdracht om de stijgende trend in de ziektecijfers te keren. We moeten er samen met de vakbonden alles aan doen opdat mensen goed in hun vel zitten op het werk. Een gezonde en gelukkige werknemer is de basisvoorwaarde voor duurzame groei. Medewerkers die toch uitvallen, moeten we snel en doeltreffend begeleiden. We moeten mensen die terugkeren naar het werk, alle kansen geven om geleidelijk aan terug op te bouwen.

Veerle Van Nieuwenhuysen, Voka

Meer weten?

Cijfers tonen aan dat de groep (langdurig) zieken in Vlaanderen alsmaar toeneemt. Tegelijkertijd zien we dat de werkbaarheidsgraad van zowel werknemers als zelfstandigen in Vlaanderen onder druk staat, waardoor in de toekomst nog meer mensen dreigen uit te vallen wegens (een verergering van) gezondheidsproblemen. Om het tij te keren is er nood aan een beleid met concrete acties. De Commissie Diversiteit maakte een advies met aanbevelingen om enerzijds uitval wegens gezondheidsproblemen te voorkomen en anderzijds ,zo snel als mogelijk gegeven de gezondheidstoestand, in te zetten op duurzame re-integratie van de grote groep personen in arbeidsongeschiktheid.
Advies re-integratie arbeidsongeschikten met RIZIV-uitkering

 

Op 19 juni 2019 organiseerde de Commissie Diversiteit een rondetafel over re-integratie van personen in (langdurige) arbeidsongeschiktheid. De commissie stond er stil bij de desbetreffende regelgeving en bij de toenmalige resultaten van het raamakkoord. Vervolgens ging de commissie in gesprek met verschillende stakeholders.
Rondetafel: re-integratie van arbeidsongeschikten met een (indicatie van) arbeidshandicap