Wat maakt werk werkbaar voor zelfstandige ondernemers?

Wat maakt werk werkbaar voor zelfstandige ondernemers?

Onderzoek op basis van de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2007-2023

In het rapport 'Wat maakt werk werkbaar?' belichten we de factoren uit de arbeidssituatie die een invloed uitoefenen op de vier werkbaarheidsknelpunten, en dus in hoeverre ze de werkbaarheid van jobs bepalen.

In het rapport over de zelfstandige ondernemers worden volgende kenmerken van de arbeidssituatie onder de loep genomen: werkdruk, emotionele belasting, taakvariatie, fysieke belasting en het gemiddeld aantal gewerkte uren per week.

Binnen deze groep ligt het percentage met een hoge werkdruk zelfs nog hoger dan bij de werknemers: 43,3% van de zelfstandige ondernemers ervaart hoge werkdruk. Ook voor hen oefent dit een grote invloed uit op werkstressklachten en de werk-privébalans: Voor ondernemers met hoge werkdruk ligt de kansverhouding voor werkstressklachten meer dan drie keer hoger dan voor hen met een acceptabel werkdrukniveau. De kansverhouding voor een werk-privéconflict ligt bij hen vier keer hoger.

Ook de mate van emotionele belasting oefent invloed uit op de werkbaarheid van de job. Voor zelfstandige ondernemers met emotioneel belastend werk verdubbelt de kansverhouding voor zowel werk-privéconflict als voor werkstressklachten.

In onderstaande infografiek ontdek je voor de vier werkbaarheidsknelpunten telkens de factoren uit de arbeidssituatie die er de grootste invloed op uitoefenen.

Meer informatie over het effect van de arbeidssituatie op de werkbaarheid van de jobs van de zelfstandige ondernemers vind je terug in het rapport.