Wat maakt werk werkbaar voor werknemers?

Wat maakt werk werkbaar voor werknemers?

Onderzoek op basis van de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004-2023

In het rapport 'Wat maakt werk werkbaar?' belichten we de factoren uit de arbeidssituatie die een invloed uitoefenen op de vier werkbaarheidsknelpunten, en dus in hoeverre ze de werkbaarheid van jobs bepalen.

In het rapport over de Vlaamse werknemers wordt onderzocht hoe de volgende zes kenmerken van de arbeidssituatie invloed uitoefenen op de kwaliteit van het werk: werkdruk, emotionele belasting, taakvariatie, autonomie, fysieke belasting en ondersteuning door de directe leiding.

De analyses tonen aan dat het voordelig zou zijn om initiatieven te ondernemen die de werkdruk verminderen. Zo ervaart maar liefst 33,2% van de werknemers hoge werkdruk. De kansverhouding dat zij werkstressklachten ondervinden ligt meer dan vier keer hoger dan bij de groep werknemers met een acceptabel werkdrukniveau. De kansverhouding dat werknemers met hoge werkdruk werk-privéconflicten hebben ligt dan weer vijf keer hoger.

Hiernaast springt ook de invloed van taakvariatie in het oog. Ongeveer een vijfde van de Vlaamse werknemers heeft te weinig afwisseling in hun takenpakket, waardoor ze niet uitgedaagd worden om verschillende vaardigheden in te zetten. Ten opzichte van de groep werknemers met voldoende taakvariatie ligt hun kansverhouding op een leerdeficit zes maal hoger. Routinematig werk verviervoudigt ook de kansverhouding op motivatieproblemen.

In onderstaande infografiek ontdek je voor de vier werkbaarheidsknelpunten telkens de factoren uit de arbeidssituatie die er de grootste invloed op uitoefenen.

Meer informatie over het effect van de arbeidssituatie op de werkbaarheid van de jobs van de Vlaamse werknemers vind je terug in het rapport.