Onderzoek naar de impact van en goede praktijken inzake connectiviteit op de werkvloer

Project status
Afgerond

De digitaliseringsprocessen in de samenleving leiden onder meer tot een meer doorgedreven (digitale) connectiviteit. Werknemers hebben een onbeperkte toegang tot informatie, sociale media, slimme apparaten, enz. via pc, tablet, smartphone en kunnen mekaar overal en altijd bereiken. Ook op de werkvloer zorgt dit voor nieuwe uitdagingen. Dit heeft een impact op zowel werk als privé en de manier waarop ze met elkaar interfereren.

Wat onderzoeken we?

In dit onderzoeksproject van de Stichting wordt bestudeerd hoe ondernemingen en hun medewerkers hier op de werkvloer op een verstandige manier mee omgaan. Zijn er goede voorbeelden van hoe dit in een onderneming of organisatie kan worden aangepakt?

Werkwijze

Op basis van literatuur brengen we de contouren van digitale bereikbaarheid in kaart om tot een goed begrip te komen. Daarna voeren we een aantal cases uit, mogelijk ook in het buitenland. We bekijken hoe men met connectiviteit op de werkvloer omgaat en welk beleid hierrond wordt ontwikkeld. Een enquête bij werknemers is een optie.

Timing

Het rapport is gepubliceerd in mei 2020.

Resultaten

Ruim zes op de tien werknemers zijn na de werkuren nog actief op e-mail voor hun werk. Dit heeft een negatieve impact op hun werk-privébalans en werkstress, ook al lijkt het daar een oplossing voor te zijn.
Om de sterke mate van connectiviteit bij sommige werknemers en de terughoudendheid bij andere te verklaren kunnen terecht bij het onderscheid tussen profielen die hun werk en privé willen door elkaar laten lopen (integratoren) en zij die dat niet willen (segmentatoren). Hoewel een sterke mix uiteindelijk toch problematisch is, is het de overeenstemming tussen het profiel en de mate waarin de organisatie daar in tegemoet komt die de tevredenheid bepaalt.
Daarbij is er echter ook een paradox: de autonomie om gelijk waar en wanneer met het werk verbonden te zijn, die in eerste instantie een grote vrijheid geeft, leidt, als er geen duidelijk kader is geschapen, uiteindelijk tot een verwachting van steeds ruimere connectiviteit.
Voor ondernemingen en organisaties is het aangewezen om rond de connectiviteit duidelijk te maken wat de verwachtingen qua bereikbaarheid en responstijd zijn. Dit is vaak voldoende om de autonomie en flexibiliteit terug te brengen.

Lees meer