Hoe van telewerken een werkbare en productieve blijver maken?

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits en de Vlaamse sociale partners willen telewerk stevig verankeren. Er komt extra financiële ondersteuning via werkbaarheidscheques en een intersectorale adviseur werkbaar werk. De Sociaal-Economische Raad Vlaanderen (SERV) verzamelt alle informatie en do’s en don’ts, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek op de website www.werkbaarwerk.be.

Telewerken was vóór de coronacrisis al gangbaar in verschillende Vlaamse ondernemingen en organisaties. Volgens de Werkbaarheidsmeting 2019 (SERV) werkte toen één op de vijf werknemers één of meerdere dagen thuis. Bijna zes op de tien werknemers gaven aan niet van thuis te kunnen werken. Sinds de coronacrisis blijkt dat veel meer werknemers kunnen telewerken dan eerst gedacht. Telewerken was en is voor veel bedrijven en organisaties de oplossing om werknemers veilig aan de slag te houden tijdens deze coronacrisis. In de toekomst moet telewerken een blijver worden, maar veel ondernemers en werknemers hebben nog vragen en kampen met moeilijkheden. Hoe pakken ze telewerken best aan? Zijn er afspraken op papier nodig? Kan je te veel telewerken? Hoe hou je het eerlijk tegenover werknemers die niet kunnen thuiswerken?

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits en de Vlaamse sociale partners slaan daarom de handen in elkaar om een telewerkbeleid op te stellen met duidelijke afspraken en verwachtingen. Daarbij betrek je als bedrijf best alle nodige partners zoals de HR-dienst en vakbonden en zijn afspraken rond bereikbaarheid en werktijd noodzakelijk. Anders vormen zich snel onduidelijke verwachtingen en kan dat leiden tot langere werkdagen met meer stress en een slechte werk-privébalans.

Werkbaarheidscheques om telewerken productief te verankeren

Bedrijven en organisaties staan er niet alleen voor. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits besliste om de werkbaarheidscheques tijdelijk uit te breiden ten gevolge van de coronacrisis. Met een werkbaarheidscheque kan je expertise inkopen tot 10 000 euro om zo als organisatie een versnelling hoger te schakelen op vlak van werkbaar werk. Verder komt er een investeringsoproep waarmee minister Crevits bedrijven financieel wil stimuleren om investeringen te doen die bijdragen aan structureel en werkbaar telewerk. Ook de sectoren worden ondersteund door de aanstelling van drie intersectorale adviseurs waarvan één zich toespitst op werkbaar werk en telewerk.

Hoeveel dagen telewerken?

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een beperkt aantal dagen telewerken de meeste voordelen biedt, zowel voor de telewerker als voor het bedrijf/de organisatie. Eens je meer dan twee dagen per week aan thuiswerken doet, kunnen de nadelen beginnen doorwegen. De sociale afstand met de collega’s en de werkstress kunnen toenemen en de werk-privébalans kan onder druk komen. Het ideale aantal telewerkdagen hangt samen met de organisatiecultuur en de aard van het werk. Telewerken is ook niet voor alle functies mogelijk. In dat geval is het belangrijk om aandacht te geven aan autonomie of andere maatregelen om de werk-privébalans te bevorderen. Mogelijkheden zijn: soepeler omspringen met glij- en stamtijden, tijdregistratie loslaten en taakafspraken overlaten aan het team. Zo ontstaat er een gevoel van gelijkheid voor alle werknemers. Naast de functies die telewerken niet toelaten, zijn er ook medewerkers die niet kunnen telewerken omdat ze geen goede thuiswerkplek hebben. Een satellietkantoor of coworking space kan dan een uitkomst bieden.

Alle informatie op één plaats gebundeld

Bedrijfsleiders, HR-managers, leidinggevenden en werknemers zitten nog met veel vragen. De SERV/Stichting Innovatie & Arbeid verzamelde daarom op vraag van minister Crevits informatie over de do’s en don’ts van telewerken, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Danny Van Assche, voorzitter SERV: “Door de coronacrisis zijn de vooroordelen tegenover telewerken weggesmolten. Vele ondernemingen en organisaties en werknemers hebben ontdekt dat telewerken gewoon kan en zullen het wellicht blijven doen. Door een doordachte aanpak kan telewerken een werkbare en productieve blijver worden.”

Vlaams minister van werk Hilde Crevits: “Telewerk was een jaar geleden nog voor veel mensen onbekend en dus onbemind. Ondertussen heeft de coronacrisis ons verplicht na te denken over de arbeidsorganisatie in veel bedrijven en organisaties. Telewerk heeft daarin een belangrijke plaats ingenomen. Om telewerk structureel te verankeren én ervoor te zorgen dat telewerken tegelijk werkbaar en productief is, hebben we de werkbaarheidscheques uitgebreid. Daarnaast hebben we samen met de sociale partners een website ontwikkeld waarop bedrijven alle nuttige en nodige informatie terugvinden om telewerken toe te passen in hun onderneming.”

Contact