Advies Vlaams loopbaan- en diversiteitsbeleid

    advies op eigen initiatief

    Om te komen tot een daadwerkelijke en duurzame verhoging van de arbeidsmarktparticipatie van de kansengroepen mag het Vlaams arbeidsmarktbeleid zich niet beperkten tot een competentiebeleid maar blijft een loopbaan- en diversiteitsbeleid met evenredige arbeidsdeelname als onderliggend streefdoel noodzakelijk. De Commissie Diversiteit wil constructief en creatief mee nadenken over een geactualiseerd loopbaan- en diversiteitsbeleid dat de sterktes van het huidige beleid behoudt en dat moet leiden tot goede resultaten op het vlak van het verhogen van de werkzaamheid van de kansengroepen en het versterken van het draagvlak voor evenredige arbeidsdeelname en diversiteit op alle niveaus. De commissie nodigt daartoe de minister uit om in dialoog te gaan over deze thematiek.