Advies hooggeschoolde allochtonen

advies op eigen initiatief

Terwijl de vraag naar hooggeschoold talent op de Vlaamse arbeidsmarkt verder stijgt, gaat er nog steeds heel wat talent van hooggeschoolde nieuw- en oudkomers verloren. Deze groep is gevoelig minder aan het werk, is vaker werkloos en inactief dan hooggeschoolden die in België geboren zijn. Ook komen hooggeschoolde nieuw- en oudkomers vaker in jobs terecht waarvoor ze overgekwalificeerd zijn.

De Commissie Diversiteit hecht veel belang aan een competentiegericht loopbaanbeleid waarbij de individuele competenties en talenten van mensen de basis vormen om hun arbeidsmarktpositie te versterken. Maar toch lopen bepaalde groepen tegen gelijkaardige knelpunten aan die hun zoektocht naar een betere positie op de arbeidsmarkt structureel hinderen. Dat geldt ook voor hooggeschoolde nieuw- en oudkomers. De Commissie Diversiteit onderstreept dat deze groep nood heeft aan een gedegen loopbaanaanpak waarbij de focus ligt op werk op hun niveau. Cruciaal zijn ook een betere en meer geïntegreerde aanpak van de erkenning van kwalificaties en competenties en een stevig antidiscriminatiebeleid. Belangrijke sleutels liggen verder in de ondersteuning bij de uitbouw van een professioneel netwerk en de ondersteuning van werkgevers en sectoren. Taal is een belangrijke factor: er is nood aan een specifiek aanbod NT2 voor hooggeschoolden en meer combinatiemogelijkheden van werken en het leren van de Nederlandse taal. Duurzaam ondernemerschap kan, tot slot, meer worden gestimuleerd.