Advies van de commissie Diversiteit met betrekking tot civiel effect inburgering

Advies van de commissie Diversiteit met betrekking tot civiel effect inburgering

Op vraag van Vlaams minister van Inburgering Geert Bourgeois bracht de commissie Diversiteit een advies uit over de maatschappelijke meerwaarde van inburgering en inburgeringsattesten- en certificaten. De sociale partners en kansengroepen waarderen het ten zeerste dat de minister inzet op meer kansen op doorstroom naar werk van inburgeraars en willen mee de indiensttreding van nieuwkomers bevorderen. De commissie Diversiteit vreest echter dat een nieuw inburgeringscertificaat niet het meest effectieve en efficiƫnte middel is om dit doel te bereiken.Op vraag van Vlaams minister van inburgering Geert Bourgeois bracht de commissie diversiteit een advies uit over de maatschappelijke meerwaarde van inburgering en inburgeringsattesten- en certificaten. De sociale partners en kansengroepen waarderen het.