Meer werk voor allochtonen via tien actieterreinen

Man feliciteert allochtone vrouw met jobDe commissie Diversiteit ziet tien actieterreinen om de werkzaamheidsgraad van personen van allochtone afkomst substantieel te verhogen en gelijke kansen en gelijke behandeling te realiseren: de aanpak van jeugdwerkloosheid, de toegang tot werkervaringsinitiatieven en tewerkstellingsprogramma's, loopbaanbeleid, impulsbeleid evenredige arbeidsdeelname, discriminatiebestrijding, sectorconvenants, tewerkstelling binnen de zorgsector, taalbeleid, het personeel van het onderwijs en werkvergunningen. De commissie Diversiteit spreekt daarvoor de ministers van Werk, Sociale Economie, Onderwijs en Gelijke Kansen, Welzijn en Inburgering en Integratie aan.

 

 

Voor de commissie Diversiteit van de SERV is het erg belangrijk dat er via gepaste acties wordt ingezet op het verhogen van de werkzaamheidsgraad bij personen van allochtone afkomst, conform het pact 2020, en op het realiseren van gelijke kansen en gelijke behandeling voor deze groep. Ze formuleerde een voorstel van actielijst allochtonen om gevolg te geven aan de Vesoc-krachtlijnennota evenredige arbeidsdeelname 2010. In deze krachtlijnennota suggereerde de minister van Werk Philippe Muyters aan de commissie Diversiteit om een categoriale 'to do' lijst op te stellen van acties die in het kader van het beleid inzake evenredige arbeidsdeelname prioritaire aandacht verdienen.