Werkbaar werk doet mensen openbloeien

Werkbaar werk doet mensen openbloeien

 

Tip van Lien en Fabrice: mensen met een arbeidsbeperking zijn vaak niet zeker of werken voor hen wel mogelijk is en voelen zich afgeschreven of zelfs geïsoleerd. Nochtans zijn er bijna altijd stappen mogelijk, om de drempel heen. Het is belangrijk dat de mutualiteiten hen sneller doorverwijzen voor een begeleiding en dat werkgevers hen kansen bieden. Bij een succesvolle tewerkstelling zien we deze mensen openbloeien en merken we een grote dankbaarheid. De werkgever heeft er bovendien een gemotiveerde werknemer bij.

Emino tracht ‘ongewoon talent’ duurzaam en volwaardig aan het werk te helpen én te houden. Ze doen dit onder andere via GLOW-trajecten (Groeien en Leren Op de Werkvloer) voor werkzoekenden met nood aan intensieve(re) begeleiding naar werk. “Bij emino zijn we er van overtuigd dat élk talent een plek op de arbeidsmarkt verdient”, zegt jobcoach Lien Blomme.

Na een zware rugoperatie wil Fabrice opnieuw aan de slag

Na een lange loopbaan als wegenwerker moet Fabrice op 52-jarige leeftijd een zware rugoperatie ondergaan. Wegenwerker blijven is hierdoor niet meer mogelijk. ”In het begin moest ik herstellen en zwaar revalideren, maar al snel werd duidelijk dat ik niet gemaakt ben om thuis te zitten. Ik wou werken en opnieuw onder de mensen komen. Bij VDAB hebben ze mij snel doorverwezen naar emino”, vertelt Fabrice.

Na zijn aanmelding bekijkt Fabrice samen met Lien wat hij nog kan en wat medisch gezien mag van de adviserend arts. Hij krijgt goedkeuring voor een aantal jobs waaronder die van keukenmedewerker. Gezien Fabrice in zijn vrije tijd graag in de keuken staat, lijkt dat een piste om verder te verkennen. De zoektocht brengt hen naar de keuken van woonzorgcentrum Zilvervogel in Reninge.

Werkgever, werknemer en jobcoach werken samen een werkbaar takenpakket uit

Lien en Fabrice gaan samen op kennismakingsgesprek bij Zilvervogel. Dat verloopt goed en Fabrice mag starten met een werkervaringsstage van zes maanden. Ze bespreken samen met de werkgever wat haalbaar is qua takenpakket en uurrooster. “Om het werkbaar te houden werkt Fabrice elke dag vier uren. Verder zijn er geen aanpassingen of hulpmiddelen nodig”, aldus Lien.

“Met af en toe wat hulp van collega’s is mijn takenpakket goed haalbaar. Ik voel wel een verschil tussen bepaalde taken: de koude of warme keuken, dozen in de vriezer zetten … het ene lukt mij al beter dan het andere. Als ik te lang stil moet staan krijg ik last, maar er is altijd ruimte om dit aan te geven en te bespreken”, verduidelijkt Fabrice.

Een werkervaringsstage zorgt voor de juiste combinatie aan speelruimte én zekerheid

“De formule van een werkervaringsstage gaf ons de nodige verkenningsruimte. Wordt het een match? Is het werk fysiek haalbaar? Dat weet je niet op voorhand. Bovendien wil je de druk om te slagen niet te hoog leggen”, vertelt Lien. “Ook het feit dat de uitkering blijft doorlopen, maakt dat je dingen kan uitproberen, zonder potten te breken. Zonder dat ‘veilig’ traject zou Fabrice wellicht nooit in een keuken terecht gekomen zijn. Nochtans is hij er nu heel gelukkig. Bovendien staat de ervaring ook mooi op zijn cv”.

Ook voor werkgevers is een werkervaringsstage of andere vorm van werkplekleren vaak aantrekkelijk. Als die goed loopt, geeft dat vertrouwen naar de toekomst toe. “Wij zien succesvolle stages vaak eindigen in tewerkstelling. De stageperiode heeft namelijk aangetoond dat het, mits aanpassingen, haalbaar is om die persoon duurzaam te werk te stellen”, stelt Lien. “Ook Fabrice kreeg na zijn stage een contract. Hij is tijdens die zes maanden nooit uitgevallen en hij is nog steeds even gemotiveerd. De werkgever weet dus dat hij geen groot risico neemt met een aanwerving, integendeel”.

Kortere en flexibelere trajecten kunnen meer mensen met een arbeidsbeperking aan werkbaar werk helpen

Heel wat mensen met een arbeidsbeperking komen via de terug-naar-werk-coördinator bij emino terecht. “Het verhaal van Fabrice is een schoolvoorbeeld van het doel van het traject. Soms zijn er meer aanpassingen nodig op de werkvloer om stappen vooruit te zetten, maar ook die uitdaging gaan we aan. De stage kan ook duiden dat het vooropgestelde jobdoelwit niet haalbaar is en dan zoeken we samen uit wat wel mogelijk is”, vertelt Lien.

De mutualiteit meldt aan bij VDAB. Het is VDAB die beslist of een doorverwijzing naar werkplekleren aangewezen is. Dat vertraagt soms het parcours van de klant. “Handiger zou zijn dat de mutualiteit meteen bij ons terecht kan, of dat de klant zelf de stap naar begeleiding kan zetten. Zeker in tijden van arbeidsmarktkrapte is het jammer dat mensen die ondanks gezondheidsproblemen of een arbeidshandicap (opnieuw) aan de slag willen, onnodig lang moeten wachten”, besluit Lien.

 

 

We zetten ons dagelijks in voor gelijkwaardige kansen op werkbaar werk voor iedere persoon met een handicap of chronische ziekte. Spijtig genoeg, vertellen de cijfers ons dat slechts 39,4% van de werknemers met een lichte handicap en een op de vijf werknemers met een zware handicap (20,1%) géén werkbaarheidsknelpunten ervaart in hun job. Daarom is het essentieel om de focus te leggen op een duurzaam arbeidsmarktbeleid dat kwaliteitsvolle, werkbare loopbanen in inclusieve werkomgevingen voor iedereen mogelijk maakt.

Gisèle de Moffarts, Handicap en Arbeid

Meer weten?

Het aandeel werknemers met een arbeidshandicap zonder werkbaarheidsknelpunten gaat er op vooruit sinds de laatste meting in 2019, net als de algemene trend voor werknemers. Toch blijft er nog een belangrijk verschil met werknemers zonder arbeidshandicap. Volgens de meest recente Werkbaarheidsmeting (2023) heeft slechts één op de vijf (20,1%) werknemers met een zware arbeidshandicap en iets meer dan één op de drie (39,4%) werknemers met een lichte arbeidshandicap werkbaar werk zonder knelpunten. Voor werknemers zonder een arbeidshandicap ligt dat aandeel op 55,5%.

De Commissie Diversiteit deed in 2018 enkele aanbevelingen om vooruitgang te boeken op de diverse aspecten van werkbaar werk voor deze groep.
Advies werkbaar werk voor personen met een arbeidshandicap

De SERV|Stichting Innovatie & Arbeid bracht in 2021 een rapport uit (gebaseerd op de vorige werkbaarheidsmeting van 2019) dat meer inzicht geeft in de verschillende aspecten van werkbaar werk voor deze groep en bracht enkele inspirerende bedrijfscases in kaart.
Rapport arbeidshandicap en werkbaar werk bij werknemers
Bedrijfscases werkbaar werk personen met arbeidshandicap