Stroeve diploma-erkenning zorgt voor hobbelige, lange weg naar werk

Stroeve diploma-erkenning zorgt voor hobbelige, lange weg naar werk

 

Tip van Gülperi: Huisartsen maar ook leraren, verpleegkundigen … zijn erg gewild in Vlaanderen en toch is de procedure voor de erkenning van een buitenlands diploma bijzonder stroef. Meer flexibele en snellere procedures moeten hooggeschoolde nieuwkomers zoals ik meer kansen geven om te werken op niveau.

Gülperi werkt meer dan achttien jaar als huisarts in Turkije. De eerste tien jaar is dat in verschillende gezondheidscentra. Door het werk van haar man moet het gezin regelmatig verhuizen. Daardoor werkt Gülperi vanaf 2010 telkens vier jaar als huisarts in Istanboel en vervolgens in Konya. Tot ze eind december 2018 plots moeten vluchten.

Gülperi komt met haar gezin in Duffel wonen

Eind 2018 vlucht Gülperi met haar gezin uit Turkije naar België. “Mijn man was rechter in Turkije’, vertelt Gülperi, “maar het werd te gevaarlijk voor hem. We moesten plots vluchten en kwamen eerder toevallig in België terecht. Gelukkig konden we hier meteen bij vrienden terecht.”

Gülperi hoopt snel haar beroep terug te kunnen uitvoeren. Er is immers een tekort aan huisartsen in Vlaanderen. Maar die weg blijkt langer en hobbeliger dan verwacht.

Taal als een belangrijke sleutel op de arbeidsmarkt

Het gezin moet tien maanden wachten op een definitieve erkenning als politiek vluchteling. In de tussentijd zit Gülperi niet stil. Na amper één maand in België start ze met taallessen Nederlands. Ongeveer een jaar later gaat Gülperi ook aan de slag als vrijwilliger in een rust- en verzorgingstehuis. Zo kan ze haar kennis van het Nederlands verder aanscherpen.

“Ik ben blij als ik bezig ben, dat maakt me positief.”, stelt Gülperi, “Tijdens de lockdownperiode in 2020 werd het vrijwilligerswerk tijdelijk gestopt. Dat was een heel moeilijke periode voor mij: ik moest weer stilzitten.”

Een (veel te) lange erkenningsprocedure

Met haar ervaring en de nood aan huisartsen in Vlaanderen start Gülperi een procedure bij Naric-Vlaanderen om haar Turkse artsendiploma volledig gelijkwaardig te laten erkennen. Gülperi: “Met hulp van mijn assistent Inburgering en vrienden uit Turkije verzamelde ik alle nodige documenten en diende vol hoop de aanvraag in. Het duurde acht maanden vooraleer ik nieuws kreeg. In tussentijd belde ik de dienst zelf een keer op. Ik kreeg te horen dat het erg druk was”. Gülperi moet veel langer wachten op het resultaat van haar aanvraag dan de wettelijk vastgelegde duurtijd van 120 dagen voor een specifieke erkenning.

Een ontbrekende thesis

Ook het resultaat van de procedure valt tegen. Gülperi’s Turkse artsendiploma wordt niet als master maar slechts als bachelor erkend in Vlaanderen. De enige motivatie daarbij is het ontbreken van een thesis. “In Turkije werkt het anders.”, zucht Gülperi, “Tijdens de studies geneeskunde ga je meteen aan de slag om zoveel mogelijk ervaring op te doen. We maken geen thesis. Nu houdt dat me tegen om hier mijn beroep te kunnen uitoefenen.”

De mogelijkheid om alsnog een thesis te schrijven en zo een volwaardige erkenning op masterniveau te krijgen bestaat niet. Om als huisarts te kunnen werken moet Gülperi in Vlaanderen opnieuw de volledige masteropleiding geneeskunde succesvol doorlopen. Een weg die ze niet meer wil afleggen. Bovendien kan ze met de erkenning op het niveau bachelor niet aan de slag als verpleegkundige of als zorgkundige.

Hoop op werk als verpleegkundige

“Ik heb bezwaar gemaakt tegen de beslissing. Het biedt me geen mogelijkheden om mijn beroep hier uit te oefenen.”, stelt Gülperi, “Helaas bleef het resultaat hetzelfde.” Ook nu blijft Gülperi bezig en zoekt een positieve weg vooruit. In september 2022 startte ze met een opleiding verpleegkunde. Met haar diploma en ervaring krijgt Gülperi heel wat vrijstellingen. Ze zou de vierjarige opleiding in twee jaar kunnen afronden. Vandaag is ze bezig aan haar tweede stageperiode. Gülperi: “Ik ben niet ongelukkig. De docenten zijn heel vriendelijk. Maar ik ben 48 jaar nu. Ik hoop echt dat ik binnen enkele jaren als verpleegkundige aan de slag zal zijn.”

 

 

Personen die vluchten uit hun land en naar Vlaanderen komen, moeten kunnen worden gevaloriseerd op hun effectieve competenties! Een diploma is vaak het resultaat van een formalistische procedure. De Commissie Diversiteit en de Adviescommissie Economische Migratie willen inzetten op de reële ervaring en kennis van personen van buitenlandse origine. Op die manier kunnen zij vrij snel ingezet worden op het juiste niveau en in overeenstemming met hun kennis.

Soetkin Crabbe, Boerenbond

Meer weten?

Nieuwkomers in Vlaanderen werken nog te vaak onder hun opleidingsniveau. Ondanks de sterkere focus op competenties en talenten blijft de erkenning van buitenlandse studiebewijzen belangrijk in de loopbanen van hooggeschoolde nieuwkomers, zeker in sectoren en beroepen met specifieke diplomavereisten. De Commissie Diversiteit en de Adviescommissie Economische Migratie werkten samen aanbevelingen uit voor een toegankelijke en efficiënte erkenning van buitenlandse studiebewijzen.
Advies een efficiënte en toegankelijke erkenning van buitenlandse studiebewijzen