Werknemers langer actief met werkbaar werk

De overtuiging dat zoveel mogelijk werknemers aan het werk moeten zijn en blijven wordt breed gedeeld. Ook de Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners pleiten in hun toekomstpact 'Vlaanderen 2020' voor langere loopbanen, voor duurzame inzetbaarheid. De meeste werknemers (68,4%) denken ook dat ze in hun huidige job kunnen doorwerken tot hun pensioen. Een grote groep (26,7%) denkt het evenwel niet te halen, tenzij het werk aangepast zou worden. Een kleine minderheid (5,1%) stelt sowieso niet te kunnen doorwerken in de huidige job. Dat blijkt uit de antwoorden van de werkbaarheidsenquĂȘte 2010 van de Stichting Innovatie & Arbeid.