Werken aan een inclusieve leercultuur

Inspirerende bedrijfspraktijken in de sectoren elektrotechniek, hout en voeding

Met jobs en leertrajecten en leercultuur op maat bieden bedrijven jobkansen en doorgroeimogelijkheden aan kortergeschoolden en werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit een onderzoek van de Stichting Innovatie & Arbeid in 2017-2018 naar inclusieve leercultuur bij negen bedrijven uit de sectoren elektrotechniek, hout en voeding.

Kortgeschoolden hebben het niet altijd makkelijk op de arbeidsmarkt. Ze raken niet vanzelfsprekend aan een job of draaien niet vlot mee op de werkvloer. De Stichting Innovatie & Arbeid ging na hoe aangepaste trajecten en opleidingen in bedrijven hen helpen om hun positie te verbeteren en te versterken.

In negen ondernemingen werden de praktijken on de loep genomen: ATS Groep, Janssens Field Services, Tevean uit de sector electrotechniek, Kempa Products, Lenzo, Rodanar Pallets uit de houtsector en Kim’s Chocolates, Marine Harvest Pieters en Metagenics uit de voeding.

Kortergeschoolden en werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt

De bedrijven stellen middengeschoolde werknemers met een diploma secundair onderwijs, kortgeschoolde werknemers en werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt tewerk. Het gaat onder meer over vroegtijdige schoolverlaters, oudere werknemers, werknemers met een beperking, langdurig werkzoekenden, uitzendkrachten, werknemers met een andere nationaliteit en vluchtelingen. Voor de bedrijven is het niet eenvoudig om voldoende arbeidskrachten te vinden. Zij focussen daarom actief op rekrutering uit deze doelgroepen.

Personeelsbeleid op maat

De bedrijven voeren een bewust personeelsbeleid  dat inzet op een aanpak op maat inzake toeleiding, rekrutering, onthaal, opleiding en werkorganisatie.  Zij werken met interne opleiders, zelfstandige externe opleiders en opleiders van de sectorfondsen. Voor de werknemers die het aankunnen worden doorgroeimogelijkheden voorzien.. De bedrijven maken graag gebruik van diverse overheidsmaatregelen die tewerkstelling van de meer kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt ondersteunen.

Werk op maat met instructies en interne opleiding on the job

De bedrijven kiezen voor werk op maat voor zover het kan, ondersteund met duidelijke werkinstructies, tools en werkoverleg, specifiek voor kortergeschoolde werknemers en werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn startjobs van waaruit de werknemers kunnen doorgroeien maar niet van iedereen wordt  polyvalentie en flexibiliteit verwacht. 

Op maat aanpak heeft toekomst

De bedrijfsverantwoordelijken en de bevraagde werknemersafgevaardigden zijn positief over de aanpak op maat. De werknemers waarderen deze aanpak. Omdat de bedrijven goed in de markt gevestigd zijn, hun activiteiten uitbreiden en extra tewerkstelling creëren, zijn er voor deze werknemers ook nog extra kansen. De digitalisering vergt extra inspanningen om werknemers goed op te leiden.

Overheidssteun gevraagd

De bedrijven en de bevraagde werknemersafgevaardigden vragen meer financiële overheidssteun om voortdurende opleiding in de ondernemingen voor werknemers mogelijk te maken en zo ook meer kansen voor kortergeschoolden te creëren. De bevraagde werknemersafgevaardigden vragen ook meer steun voor werkbaar werk, specifiek voor oudere werknemers.

Inclusieve leercultuur gaandeweg uitgebouwd

Zonder het daarom zo te noemen werken de bedrijven aan een inclusieve leercultuur voor kortergeschoolde werknemers: gerichte leertrajecten,  leergerichte werkplekken,  coaching door leidinggevenden, open communicatie en ondersteuning met tools en informatie.

Contact