Werkbaarheidsprofiel zakelijke diensten 2019

Sectorale analyse op de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004 - 2019

Dit rapport is gebaseerd op de werkbaarheidsmeting 2019 en levert geen informatie over de gevolgen van de coronacisis (voor de jobs) in de sector.

Terwijl de werkbaarheidsmeting 2010 voor de sector van de zakelijke dienstverlening nog een opmerkelijke terugval in het aandeel werknemers met een werkbare job optekende van 49,8%  (in 2007) naar 42,7%, laten de meetresultaten sindsdien een stapsgewijs herstel zien van de werkbaarheidsgraad tot 52,4% in 2019. De sector-index ligt daarmee bij de meest recente bevraging significant hoger dan bij de nulmeting in 2004.

Een blik op de onderliggende werkbaarheidsindicatoren geeft een duidelijk zicht op (het voorkomen van) knelpunten in de werksituatie van werknemers in de sector in 2019:

  • 33,5% wordt geconfronteerd met werkstressklachten;
  • 24,0% kampt met motivatieproblemen;
  • 10,6% heeft onvoldoende leermogelijkheden in de job;
  • 11,9% rapporteert problemen in de werk-privĂ©-combinatie.