Werkbaarheidsprofiel van de vrouwelijke werknemers op basis van Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Werknemers 2007-2010

Zowel bij werknemers als bij zelfstandige ondernemers zijn er meer mannen dan vrouwen met motivatieproblemen. Bij werknemers zijn er procentueel meer vrouwen dan mannen die met werkstress kampen. Dat blijkt uit de resultaten van de werkbaarheidsenquête die de Stichting Innovatie & Arbeid hield bij 6000 zelfstandige ondernemers en 20.000 werknemers in Vlaanderen.