Werkbaarheidsprofiel in de voedingsnijverheid 2019

Sectorale analyse op de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004 - 2019

Dit onderzoek werd vóór de coronacrisis (voorjaar 2020) uitgevoerd. De resultaten houden dan ook geen rekening met de gevolgen van deze crisis.

De werkbaarheidsgraad in de voedingsnijverheid bedraagt 43,6% in 2019. Sinds 2004 registreren we geen significante verschuiving in het aandeel werknemers met een werkbare job. De werkbaarheidsgraad voor de voedingsnijverheid ligt voor alle meetpunten sinds 2007 significant lager dan het Vlaamse sectorgemiddelde. In 2019 wordt in de voedingssector bijna  40% van de werknemers geconfronteerd met werkstress, bijna 30% met motivatieproblemen.