Werkbaarheidsprofiel transportbedrijven 2019

Sectorale analyse op de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004 - 2019

Dit rapport is gebaseerd op de werkbaarheidsmeting 2019 en levert geen informatie over de gevolgen van de coronacisis (voor de jobs) in de sector.

De werkbaarheidsgraad in de transportbedrijven bedraagt in 2019 41,9%. In vergelijking met de nulmeting 2004 (48,9%) en over het voorbije decennium (meetpunt 2010: 49,5%) gaat het om een significante terugval in het aandeel werknemers met een werkbare job. De meetresultaten voor de werkbaarheidsindex liggen in de sector systematisch beneden de referentiecijfers voor de Vlaamse arbeidsmarkt.

Een blik op de onderliggende werkbaarheidsindicatoren geeft een duidelijk zicht op (het voorkomen van) knelpunten in de werksituatie van werknemers in de sector in 2019:

  • 37,1% wordt geconfronteerd met werkstressklachten;
  • 26,7% kampt met motivatieproblemen;
  • 27,2% heeft onvoldoende leermogelijkheden in de job;
  • 16,2% signaleert problemen in de werk-privĂ©-combinatie.