Werkbaarheidsprofiel post & telecom 2019

Sectorale analyse op de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004-2019

Dit rapport is gebaseerd op de werkbaarheidsmeting 2019 en levert geen informatie over de gevolgen van de coronacrisis (voor de jobs) in de sector.

De post- en telecomsector laat in 2019 een werkbaarheidsgraad van 46,7% optekenen: dit is exact het meetresultaat van de nulmeting 2004. Behoudens de toename van het aandeel werknemers met een werkbare job van 39,3% in 2010 naar 48,8% in 2013, registreren we tussen de overige meetpunten geen significante schommelingen in de sectorale werkbaarheidsgraad. De meetresultaten voor de werkbaarheidsgraad in de post- en telecombedrijven liggen systematisch beneden de referentiecijfers voor de Vlaamse arbeidsmarkt.

Een blik op de werkbaarheidsindicatoren geeft een duidelijk zicht op (het voorkomen van) knelpunten in de werksituatie van werknemers in de sector in 2019:

  • 40,3% wordt geconfronteerd met werkstressklachten, bij 17,4% is de situatie acuut-problematisch en is er sprake van burn-outsymptomen;
  • 25,9% kampt met motivatieproblemen;
  • 13,9% heeft onvoldoende leermogelijkheden in de job;
  • 10,8% signaleert problemen in de werk-privĂ©-combinatie.