Werkbaarheidsprofiel overheidsdiensten 2019

Sectorale analyse op de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004-2019

Dit rapport is gebaseerd op de werkbaarheidsmeting 2019 en levert geen informatie over de gevolgen van de coronacisis (voor de jobs) in de sector.

Terwijl de werkbaarheidsgraad bij de overheid in 2007 en 2010 hoger lag dan 60%, laten de meetresultaten sinds 2013 een daling zien van het aandeel werknemers in de sector met een werkbare job naar 53,7% in 2019. De overheidssector volgt daarmee de trend op de arbeidsmarkt, zij het met een werkbaarheidsgraad die nog steeds op een significant hoger niveau ligt dan het Vlaamse sectorgemiddelde.

Een blik op de onderliggende werkbaarheidsindicatoren geeft een duidelijk zicht op knelpunten in de werksituatie van werknemers in de sector in 2019:

  • 32,7% wordt geconfronteerd met werkstressklachten;
  • 20,1% kampt met motivatieproblemen;
  • 17,0% heeft onvoldoende leermogelijkheden in de job;
  • 10,1% signaleert problemen in de werk-privĂ©-combinatie.