Werkbaarheidsprofiel metaalindustrie 2019

Sectorale analyse op de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004 - 2019

Dit onderzoek werd vóór de coronacrisis (voorjaar 2020) uitgevoerd. De resultaten houden dan ook geen rekening met de gevolgen van deze crisis.

De werkbaarheidsgraad in de metaalindustrie bedraagt in 2019 48,3%. In vergelijking met meting 2016, toen in de sector nog 53,9% werknemers met een werkbare job werden geteld, gaat het om een significante daling van de index. De terugval van de werkbaarheidsgraad in de metaalsector volgt daarmee ‘met vertraging’ de ontwikkelingen op de (globale) Vlaamse arbeidsmarkt: terwijl de in 2016 voor de metaalindustrie geregistreerde werkbaarheidsgraad nog significant hoger lag dan het Vlaamse sectorgemiddelde, aligneert de sector zich bij de meest recente meting met de arbeidsmarktcijfers.