Werkbaarheidsprofiel groot en kleinhandel 2019

Sectorale analyse op de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004 - 2019

Dit rapport is gebaseerd op de werkbaarheidsmeting 2019 en levert geen informatie over de gevolgen van de coronacisis (voor de jobs) in de sector.

De werkbaarheidsgraad in de groot- en kleinhandel nam tussen 2004 en 2007 significant toe van 45,6% naar 50,9%. Sindsdien blijft deze rond hetzelfde peil schommelen: bij de meting 2019 registreren we een aandeel van 50,1% werknemers met een werkbare job in de sector. De sectorale werkbaarheidsgraad wijkt daarmee niet significant af van het Vlaamse sectorgemiddelde.

Een blik op de onderliggende werkbaarheidsindicatoren geeft een duidelijk zicht op (het voorkomen van) knelpunten in de werksituatie van werknemers in de sector in 2019:

  • 34,3% wordt geconfronteerd met werkstressklachten;
  • 21,9% kampt met motivatieproblemen;
  • 24,1% heeft onvoldoende leermogelijkheden in de job;
  • 11,2% signaleert problemen in de werk-privĂ©-combinatie.