Werkbaarheidsprofiel chemiesector 2019

Sectorale analyse op de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004 - 2019

Dit onderzoek werd vóór de coronacrisis (voorjaar 2020) uitgevoerd. De resultaten houden dan ook geen rekening met de gevolgen van deze crisis.

De werkbaarheidsgraad in de chemiesector bedraagt 52,9% in 2019. Terwijl de chemische nijverheid in 2007 nog een werkbaarheidsgraad boven het Vlaamse sectorgemiddelde liet optekenen (57,8% in de sector versus 54,1% op de globale arbeidsmarkt), worden sindsdien geen significante verschillen meer geregistreerd. In 2019 wordt in de chemie één op drie werknemers geconfronteerd met werkstress, een kwart met motivatieproblemen.